říjen 2010

První říjnová pracovní akce 2.10.2010 - účast Hawk, Anife a Luky - lokalita Kamenný ponor a Pidrova jeskyně.

Po dlouhé době opět v Moravském krasu. Příroda i povětrnostní podmínky už vyhlížejí jednoznačně podzimně. I když zrovna dnes máme štěstí na sluníčko a tudíž i na příjemnou venkovní teplotu.

Už při plánování dnešní akce jsme předpokládali, že stav průtoku vody v Kamenném ponoru bude rozhodně velký a tím pádem podmínky pro postupy nebudou nic moc, protože budeme za krátkou dobu jako vodníci (" doslova pravidlo na Kamenném ponoru"). Proto sebou bereme kromě náhradního oblečení ještě potřebné vybavení pro činnost v Pidrově jeskyni. Prostě až budeme mít vody dost, práci zastavíme a půjdeme si kopnout jinam.

Na ponor přijíždíme kolem desáté hodiny a bez otálení jdeme na věc. Převléknutí, příprava potřebného materiálu a pak sestup do světa ticha, tmy a vody. Nutno podotknout, že rozhodně nejsme zklamáni. Potok, který zde dnes zurčí je za dobu naší činnosti na této lokalitě asi největší, jaký jsme zde měli možnost vidět. Letošní bohatý rok na dešťové srážky, je toho hlavním důvodem. A s největší pravděpodobností se dá předpokládat, že voda bude ještě přibývat. Tyto úvahy nejsou nijak zvlášť povzbudivé. Jediné možné vylepšení Tobogánu (aby voda netekla po celé šířce) je vyhloubení odvodňovací stružky na boku této nízké chodby. To bude znamenat provést přibírky dna po celé  stávající délce chodby. Tento pokus budeme realizovat už od příští akce. Pro dnešek jdeme ještě provést přibírku dna v koncové části Tobogánu. Pískovec vytvářející dno jeskyně je neskutečně nestejnorodý. Minule jsme si vylámali zuby na jeho tvrdých peckách při používání kanga. Dnes volíme metodu mikrotrhací práce - tedy vrtání a "jakési minipřistřelování". Předpoklad, že vrtání bude snadnější ani neočekáváme. Naše předpoklady se do puntíku vyplňují. Tvrdé pískovcové pecky hned v zápětí vystřídají mnohem měkčí mokré vrstvy, kde se vrták okamžitě zanáší vrtnou moučkou, která se vlivem vlhkosti mění v hustou kaši. Vynášecí spirála vrtáku je velice rychle neprodyšně zalepena a tím se zvyšuje odpor materiálu jak pro vrtání, tak i pro vytažení vrtáku. Vrtání se tak stává dost namáhavou záležitostí. Kdyby se u toho dalo stát na nohou, ještě by to šlo. Ale v polosedě nebo v leže, kdy vás neustále podlévá studená voda (to aby nedocházelo k přehřátí organismu), je to značně nepříjemné. Od doby co jsme dnes sestoupili do jeskyně uběhly dvě  hodiny a už toho máme až dost. Po krátké poradě pro dnešek na této lokalitě končíme. Nějaký postup jsme zvládli, ale není to žádná velká sláva.  Příště budeme muset udělat něco s tou neodbytnou vodou. Na povrchu nás čeká sluníčko a příjemné teplo, převlečení do suchého oděvu, krátká sváča a pak přesun k Pidrově jeskyni. Na této lokalitě proběhlo prozatím jen několik akcí, při kterých se vykopávaly hliněné sedimenty ze svislé pukliny. Prokopávaný profil byl prováděn v celé šířce pukliny, ale na délku jen asi z poloviny. Vznikající hliněnná stěna prokládaná kameny byla velice hutná a pevná.  Od poslední akce, která zde proběhla někdy v zimě uteklo hodně "vody" a hodně vody, která během roku napršela udělalo svou práci i zde. Hutná a pevná hliněnná stěna byla rozmočena a došlo k jejímu sesuvu. Provizorní podlaha z prken se odporoučela rovněž. Nejdříve zde provádíme vytahání napůl zavalených prken. Následně budujeme provizorní poval a postupně odkopáváme hliněnou výplň ve zbytku pukliny na délku. Pro další činnost zde bude nutné zabudovat nějakou pevnější výztuž a podlahu pro obsluhu lanovky. Během práce bylo vytaženo na denní světlo 116 kbelíků hlíny a kamení. Na závěr ještě měříme,  jak dlouhé kulatiny budeme potřebovat a pak demontujeme lanovku, balíme věci a odjíždíme.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhá říjnová pracovní akce 9.10.2010 - lokalita Kamenný ponor, účast Hawk, Anife a Luky

Cílem dnešní akce je provést regulaci podzemního vodního toku a pak se uvidí, zda se stihne udělat ještě něco. Nejschůdnější možnosti je vyhloubit na boku ve dně Tobogánu stružku, kterou by mohla voda uceleně odtékat a né jak tomu bylo doposud, že si tekla kudy chtěla, takže kdo prolezl Tobogánem byl zaručeně jako vodník. Vrháme se do práce hned po příjezdu - něco po deváté. Vody teče víc než dost. Nechávám si pustit dolů kango a začínám upravovat profil hloubením stružky. Pískovec se dobře opracovává, takže se postupuje docela rychle. Čím jsme níž, tím větší kupu materiálu musíme hrnout před sebou. Ještě že je to s kopce. Zhruba v osmém metru musíme hloubení přerušit a materiál odtěžit. Pak pokračujeme dál až k hromádce materiálu přichystané k odtěžení od minula. Nutno podotknout, že vyhloubení stružky je velice účinné - v podstatě se na konec Tobogánu dostáváme s téměř suchou zádí, což je docela příjemné. Protože je určitě ještě dopoledne, pouštíme se do odtěžení materiálu. U této činnosti už se nedá nenamočit. Na konci hloubeného profilu vždycky vznikne malé jezírko, do kterého se průběžně zlehka namáčíme. V zápalu boje si toho moc nevšímáme. Po odtěžení provádíme další přibírky dna Tobogánu kangem. Od jedenáctého metru se měkký pískovec ze dna vytrácí a nahrazuje ho pěkně tvrdá vrstva a pokračuje na dvanáctý metr a dál. Několikrát střídáme rubání a odtěžení, ale nejde to zde nijak snadno. Nakonec se rozhodujeme pro klasické minidestrukce. Ovšem než tuto činnost dokončíme, jsme opět dokonale vymácháni. Máme toho pro dnešek až nad hlavu. Je pět hodin a třicet minut odpoledne, když se dostáváme na denní světlo. Rychle se převlékáme, protože venku se už pěkně ochladilo a než tuto procedůru ukončíme už nám slušně  cvakají zuby.  Rozděláváme oheň pro ohřátí první dnešní svačinky a po krátkém pikniku balíme a mizíme. Zima už je asi docela fest, když i housence stojí všechny chlupyA to je pro dnešek vše.

Hawk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní akce 19.10.2010, lokalita Kamenný ponor, účast - Hawk, Anife a Luky

Další sobota je zde. Předpovědi počasí slibují deštivo, proto nijak zvlášť nespěcháme se vstáváním. Nakonec je všechno jinak. Je sice zataženo, ale bez slibovaného deště, takže nakonec vyrážíme i když se zpožděním. Nějaká ta hodina sem nebo tam není pro Kamenný ponor nijak rozhodující. Po příjezdu na lokalitu dáváme prvně sváču, abychom už pak nemuseli přerušovat činnost a v promočených overalech nám pak při jídle nejektaly zuby. Po svačince se pak  pouštíme do přípravy materiálu a domlouváme se na postupu. Dnes nás čeká  nejdříve prodloužení  a ukotvení dráhy a pak vlastní těžba. Všechno už je připraveno, proto sestupujeme šachticí do jeskyně. Stav průtoku vody se dnes zdá malinko menší než minule. Do jisté míry je průtok vody ovlivněn i množstvím srážek a poslední týden byl bez deště. Téměř "suchou nohou" sestupujeme na konec Tobogánu, zde doplňujeme další díl dráhy a provádíme jeho ukotvení do stropu. Nakonec ještě svrtat a sešroubovat poslední díl s předposledním. Pak provedeme funkční zkoušku. Všechno se zdá v pořádku, tak se pouštíme do zdlouhavého odtěžování materiálu. Rychlost odtěžování je podmíněna délkou dráhy a  jejím sklonem a rovněž i  tím, jak rychle se kbelík naloží a pak taky zavisí na přesunu kbelíků na dno šachtice a přesypání do velkého kbelíku a odtěžení vrátkem. V podstatě zde už teď chybí jeden člověk, který by odebíral plné kbelíky na lanovce a odnášel je do šachtice atd. A s postupem prodlužování Tobogánu až na viditelnou hranici (což je ještě cca sedm metrů) se těžba bude ještě zpomalovat. Zde bude pak navíc ještě změna směru, takže bude všechno ještě mnohem komplikovanější. Než nastane tato "komplikovaná situace" uteče ještě spousta vody. Pravděpodobně několik desítek akcí. Vylámání a odtěžení délky jednoho metru dostatečného profilu zabere zhruba tak tři akce, takže do zatáčky (s ohledem na prodlužující se vzdálenost) to odhaduji na třicet pracovních akcí. Pokud by se našla nějaká posila do pracovního řetězce. Pak by se určitě postup urychlil. Dalším značně nepříznivým vlivem je voda, která na konci Tobogánu vytváří jezírko a neblaze ovlivňuje všechny činnosti v tomto místě. Jednak splavováním písku zdatně temuje i uvolněné kameny ve dně a hlavně zde znepříjemňuje život tím, že promočí overal, nateče do holinek a podobně. Místo, kde dnes končí Tobogán je docela příznivé k odvedení vody zcela mimo ražený profil, ale bude to znamenat vyrazit krátkou odbočku ve směru sklonu dna do levé strany a tím se pokusit vodu z profilu odvést. Kéž by se to podařilo.

Po odtěžení materiálu provádíme přibírky profilu kangem kde je to třeba, a hlavně se snažíme o to, aby byl volný odtok pro vodu. Několikrát ještě během přibírek odtěžujeme. Je něco málo po šesté hodině večer, kdy práci ukončujeme a jako obvykle - promočení na kost vystupujeme na povrch.

Pro příště bude hlavním úkolem pokusit se odvést vodu z Tobogánu. A to je pro dnešek vše.

Hawk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2010: Plánovaná pracovní akce byla pro tentokrát odložena. Důvodů bylo hned několik. V prvé řadě je Anife mimo svoji kůži, což znamená, že prská, smrká, skřípe a kašle (samozřejmě né na všechno), takže ráchání ve studené vodě v Kamenném ponoru by jí zřejmě neprospělo. Dalším důvodem je pokročilá podzimní doba, která s sebou nese i určité nezbytné přípravy na zimní období kolem obydlí, jako je hrabání listí, příprava dřeva na topení a další úkony spojené se zazimováním objektů. Tato sobota byla tedy věnována těmto činnostem.  Další akce v krasových oblastech by mohla proběhnout 30.10.2010 na Tadeáše. Napadá mě krátké motto: "Svátek slaví Tadeáš  do jeskyně zalézt máš, při rozbíjení kamení je nejlepší slavení." Na příští týden se těší  

Hawk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.2010:

Veškeré těšení je pryč. Akce je znovu odložena. Anife ještě stále zápasí s nepříjemnou nemocí a navíc jsem podlehl i já zákeřným bacilům, takže jsme na tom zhruba stejně. Další pracovní akce je tudíž "v nedohlednu".

Hawk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode