Červen

 

 

130)První červnová pracovní akce na Kamenném ponoru - 4.6.2011

Účast:  Hawk, Anife, Luky a za ZO 6-17  Igor Audy a Vašek Kacetl

Podle plánu směřujeme k našemu zájmovému území v západní části Moravského krasu ke Kamennému ponoru. Počáteční počet účastníků akce není nijak zvlášť povzbudivý, neboť Milda už podruhé vynechává z důvodu rozhašeného ramena i když lehce pochybuji, že ho nechá odpočívat a léčit, když je ta sobota.  V počtu tří lidí je činnost na lokalitě lehce zhoršena, obzvlášť když je třeba mít v provozu elektrocentrálu na pohon strojů a jeden člověk tím pádem je nucen zůstat na povrchu. A to je dnešní případ. Situace na čelbě je ve stavu odtěžení a podle výšky volného profilu a stavu stropu je pro nás prvořadým úkolem pokusit se o přibírku dna. Do stropu se mi zde šťourat absolutně nechce, neboť je tvořen neskutečnou rovnou plotnou úctyhodných rozměrů, která je středem lehce přerušena erodovanou zvlněnou škvírou, nebo chcete-li puklinou a desky jsou do sebe vzájemně opřeny a proto rozhodně nehodlám tuto rovnováhu měnit. Tak přichází po dlouhé době na řadu stále pískovcové dno. Je malinko narušené erosivní činností vody, takže se snad nebude nějak extra bránit našim nástrojům. Po nějaké pauze zde přijde ke slovu elektrické kango (čerstvě po generální opravě) a jeho výkon ukáže, zda se oprava zdařila.  Ještě než dokončujeme přípravu se za námi stavuje Igor s tím, že posílí náš tým v jednu hodinu odpoledne. Je to pro nás potěšující skutečnost. Já s Lukášem sestupujeme na čelbu a přepravujeme si tam veškeré potřebné nádobíčko a Anife bude mít dnes službu na povrchu u centrály. Jdeme na to. Začínáme úplně od čelby ubourávat po kouskách dno. Jde to docela slušně. Pískovec je poměrně stejnorodý, na severním boku o něco tvrdší, ale obstojně se odlupuje. Zahlubujeme se o dvacet až třicet centimetrů a uvolněný materiál odhrnujeme k čelbě, aby nepřekážel při zarovnávání profilu. Postupně ustupujeme tímto způsobem zhruba o dva a půl metru směrem proti spádu chodby, téměř až k poslední zabudované dráze. Ve dně chodby tak vzniká výrazný zahloubený zářez, který značně zlepšuje možnost manipulace s nářadím a samozřejmě usnadňuje i samotnou expedici narubaného materiálu. V půl jedné je zahlubování dna dokončeno. Lezeme na povrch, posilnit se, usušit se a samozřejmě připravit se na další dnešní činnost.  Předně v jednu hodinu přijíždí Igor a hlásí, že dorazí ještě navíc i Vašek Kacetl. To je další vylepšení dnešních možností. V počtu pět lidí jsme schopni bez větších problémů vytěžit připravený materiál až na povrch.  Vašek doráží před půl druhou a tou dobou už máme všechno přichystáno k těžbě. Místa jsou rozdělena a těžba zahájena. S Igorem se střídáme na čelbě v nakládání materiálu, Lukáš s Vaškem se střídají u rumpálu a plnění těžní nádoby a Anife obsluhuje vrátek a materiál expeduje na odval. Kolem čtvrté hodiny je všechen narubaný materiál na povrchu. Igor má možnost si prosvítit a prohlédnout volné prostory před námi a odhaduje délku  na zhruba deset metrů. Volný profil má průměrnou výšku kolem pětadvaceti  až třiceti centimetrů a směrem po spádu se rozšiřuje výrazně k jihu. Severní bok je úplně zatmelen sedimentem. Jižní bok vykazuje možné odtokové kanály po výrazných puklinách směřujích zbruba k jihu. Na posledních sedmi metrech chodby už bylo naraženo na čtyři pukliny v tomto směru. Odpovídá to i charakteru dna, které je mírně ukloněno k jihu, samozřejmě mimo generelní sklon k zeměpisnému východu.

Igor nás musí pro dnešek opustit, neboť má ještě další povinnosti a my ostatní pokračujeme v další ražbě. Nejdříve se ještě přímo u čelby pokouším o další přibírku dna a pak ještě ve stropě v čelbě o rozbití odloupnuté kamenné desky od  velké plotny. Soudržnost materiálu je přerušena několika neznatelnými mezivrstvami, které lze bezpečně vysledovat při použití pajsru, kterým se odtrženou deskou dá pohnout. Pak už stačí v náležitém místě zapáčit a celá deska se otvírá jako stránky nepřečtené knihy a poroučí se na dno. Pomocí paličky se nám daří její části zpracovat na přijatelnější rozměry a vyprostit je pak ručně z volné mezery, upravit na kýblovou velikost a odeslat k povrchu. S tím mě zde dole teď pomáhá Vašek a do páté hodiny vytahujeme všechno co se dá. Potom dáváme poslední dnešní pauzu na povrchu, Vašek musí taky ještě za dalšími povinnostmi a pro nás ostatní zde ještě činnost nekončí. Poslední co zde dnes ještě chceme udělat je rozbít ty větší kameny jednak v čelbě a  taky ubrat na severním boku kamenný výstupek , který zasahuje do profilu. Naposled měníme nástroje a se zbytkem sil a tentokrát v doprovodu Anife dnes naposled sestupuji do podzemí. Celá poslední drtící procedůra nám zabírá další dvě a půl hodiny. Na povrch se dostáváme po půl osmé večer. Na příště je zde připravena další hromádka materiálu. Dnešní výkon je velice slušný. Na povrch bylo vyexpedováno cca 130 kbelíků a hromada opět značně vyrostla.  Děkuji všem přítomným za odvedené pracovní výkony a těším se na další spolupráci.

HawkPříprava na liják?

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode