Rok 2012

Rok 2012

Oproti předcházejím rokům byl tento na četnost akcí v krasu poněkud slabší a tomu samozřejmě odpovídají i výsledky. Drtivá většina akcí se uskutečnila na lokalitě Kamenný ponor, kde jsme se potýkali se spoustou různých problémů od selhávek techniky po zatopení čelby vodou. Pokoušeli jsme se obejít kritické místo Jižní rozrážkou, ale ani tudy se to nezdařilo. Museli jsme se vrátit do původní chodby. Vodu se na nakonec zdařilo vypůstit nalezeným trativodem a naše naděje byly živeny jistým sice nepatrným volným prostorem směřujícím do masivu. Po několika metrech se však situace znovu mění v náš neprospěch. Sklon podložních pískovců se zmenšuje a volný horizont je tím pádem uzavřen sedimenty. Další nepříjemnou skutečností je to, že odebíráním sedimentů sice postupujeme kupředu, ale zároveň zde vytváříme prohlubeň, která se postupně mění v jezírko, přesto že je přítok vody zcela nepatrný. Děláme proto další pokus obejít toto místo, tentokrát přes Mikulášký komín. Ani zde však není situace ideální. I zde je cesta kupředu uzavřena. Zbývá už jen původní cesta. A to jsou vyhlídky do roku 2013.

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode