březen a jeho ledové hieroglyfy

2.3.2013

202)Pracovní akce lokalita Kamenný ponor

Účast: Hawk, Anife, Luky, Jirka Kafka, Libor, Mike a Hanka a odpoledne Vašek

Plánem pro dnešek je těžit připravený materiál a následně se pokusit postoupit někam kupředu. Ovšem plány jsou jen teorie, které se v některých případech stávají utopií. Podobně je tomu i dnes. Už po příjezdu na Kamenný ponor je nám jasné, že dole poteče dost vody. Sníh, který minulý týden vydatně zasypával zemi je roztátý, až na drobná torza v místech, kde ho byla větší vrstva. Hlavní příval vody do podzemí jsme letos opět nezastihli. Ale jeho pozůstatky asi budeme vidět. Ze zvědavosti přikládám své nahluchlé ucho na otvor v poklopu, jestli uslyším nějaké zurčení vody z hloubky dvaceti metrů a musím říct, že vodu je dost dobře slyšet. No to bude asi mazec. Začínám mít jisté pochybnosti o plánech na dnešní den. Připravujeme vrátek a další materiál a nejrychleji se převlékl Mike a spěchá dolů zjistit stav. Po krátké době se vrací až na povrch s informacemi, které potvrzují mé obavy. Dno chodby na čelbě je zatopené. Rozdělujeme úkoly, kdo bude co dělat. Je třeba vytěžit skládku pod šachticí, nainstalovat plechový žlábek pro měření průtoku vody a následně se pokusit ten průtok změřit. Já, Mike a Hanka lezeme dolů dokumentovat stavy na pracovišti. Už podle vymytého dna chodby u podzemního vrátku je jasné, že vody zde teklo opravdu hodně. Dnešní průtok odhaduju tak minimálně desetkrát menší, než byl nejvyšší stav. Při sestupu je jasné, že voda tekla celou šířkou upravovaného profilu a dno je opět zcela dokonale vypulírováno. Nikde by se nenašel ani kousíček bláta, nebo hlíny. Jen dočista vydrhnutý pískovec, troufnu si říct, že toto by nesvedla ani ta nejsvědomitější uklizečka. Má to ovšem jeden malinkatý háček. Veškerý ten drobný materiál bude odnesen a usazen až dole. Od jižní rozrážky už teče voda celou šířkou chodbičky, takže sestup suchou nohou moc nepřipadá v úvahu. Co se snažím vysledovat, je maximální výška hladiny vody. Loni byla úroveň vody až po jižní rozrážku, kudy se pak voda ztrácela. Letos voda nevystoupala až sem, ale bylo to zajisté především proto, že se za celý rok postoupilo o hezký kousek kupředu a během postupu se otevřely nějaké trativody řádově zhruba o dva metry níž. Popolezu pod Mikulášský komín a tady je vidět podle pozůstatků usazených sedimentů a podle usazených organických zbytků splavených z povrchu, pokud byla vzedmuta hladina vody. Je zřejmé, že přítok byl opravdu vydatný, viz foto.Voda pod komínem dosahovala téměř až po strop u dvojitého kotvení.Celá tato část chodby byla pod vodou, na boku jsou vidět zbytky usazených sedimentů, které po opadnutí vody protékající proud ještě častečně přesunul na nižší úroveň.A takhle to vypadá úplně dole. Podle dřevěného špalíku, který je vidět jak vyčuhuje z vody na pravé straně (násada od palice) to odhaduju tak na půl metru vody. Balím foťák a lezu pomalu zpět. Další fotky pořizuje Mike, takže posléze doplním do zprávy. Nahoře mezitím Lukáš, Jirka, Anife a Libor dokončují těžbu. Plechový žlábek pro měření průtoku už kluci nainstalovali a provedli i vlastní měření průtoku. Zde jsou první výsledky: podle naměřených hodnot jsem vypočítal průměrný průtok cca 0,25l/sec, což je 900l/hod. Denní průměrný průtok je dnes tedy 21,6m3 vody. To už je na místní poměry dost slušné množství. Jsem zvědav na příští měření a především na stav vody na dně. Pro dnešek nám nezbývá, než to zde zabalit.toto foto.Mike

Nahoře se rozhodujeme, že provedeme rovněž revizi stavu vody na závrtu U hrušky a v Pekle. Takže se přesunujeme ve zmenšeném počtu - já, Anife a Libor k závrtu, Mike a Hanka míří do Pekla. K závrtu ještě doráží Vašek. Dolů jdu s Vaškem a opět bereme foťáky abychom mohli zdokumentovat tu"spoušť". Už pod skružemi je znatelné, že nějaká voda vlivem tání do podzemí pronikla. Prozatím to ale nevypadá nijak zvlášť dramaticky. Úplně dole je situace poněkud jiná. Jedním z korozních kanálků v té obrovské šikmé plotně po levé straně přitéká nepatrné množství vody, které se projevuje v koncovém převisku pravidelným odkapáváním. Není to momentálně nic výrazného, ale podle všeho byl předchozí stav o trošku vydatnější. Je zde vidět, že část uloženého téglu se rozmočila a sesunula se až  k vybudovanému bednění. Situace v sondě je ještě o něco horší. I sem dolů se voda samozřejmě dostala. Pozůstatek je poměřně velká kaluž na dně a vrstvy částečně sesunutého rozmočeného téglu v podložní části sondy. Dolů si netroufáme slézt, protože bez lana by se to nahoru asi nepovedlo. Takže děláme alespoň pár snímků dna. I zde je ale vidět, že voda už o něco málo opadla.Foto. Vašek

Další snímky dělá Vašek, takže jakmile mi je pošle, doplním do zprávy. Lezeme nahoru a pro dnešek se rozjíždíme k domovům. Já a Anife jedeme ještě do Sloupu omrknout jak to vypadá s vodou zde, cestou se ještě stavujeme na Kristýnce zrevidovat stav. Zde není vůbec vidět, že by plechovým žlábkem do skruže nějaká voda z povrchu stekla. Jediná voda, která je na povrchu vidět je několik metrů nahoru nad Kristýnkou na poli a ta se ztrácí do podzemí nějakými myšími dírami na kraji pole. Kolem skruže došlo k drobnému propadu materiálu. Co se týká vody ve Sloupském potoce stav je ještě mírně zvýšený, voda obtéká Hřebenáč a vytváří zde nepatrnou lagunu. Nejznatelnější ponor je zhruba pod  Západní cestou. Zbytek vody samozřejmě tradičně natéká do Starých skal. Jdu se ještě podívat k Propástce, tady  je slyšet jen zlověstné hučení vody, tlačící se do podzemí. Ve vstupní části do Sloupských jeskyní jsou pozůstatky ledové výzdoby, která již patrně brzy s přicházejícím jarem zmizí.A to je pro dnešek úplně vše.

Hawk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203)16.3.2013 - pracovní akce

Lokalita závrt U hrušky: Marek Audy, Pavel Krátký, Libor Láník, Hawk a odpoledne Vašek Kacetl

Dnešní úkol: zabudovat těžební dráhu

Lokalita Kamenný ponor: Jindra Dvořáček, Michal Hubert, Lukáš Havlík, Jirka Kafka, Anife

Dnešní úkol: vytěžit naplavené sedimenty a změřit průtok vody

Zima se ještě vrátila, alespoň co se týká teplot. Při ranním pohledu na teploměr jsem měl pocit, že mám vidiny -9,5°C, asi bych to nazval špatný březnový vtip. Ale je to skutečnost. Pozitivní skutečnost je dnešní sluneční aktivita. Na místo do Suchdola dorážíme s předstihem, tak se nejprve stavujeme na Kamenném ponoru a Lukáš s Jirkou jdou obhlédnout stav vody na čelbě. Dobrou zprávou je to, že jezero je pryč, přesto, že přítok je stále vydatný. Lukáš a Jirka už zůstávají zde a já s Anife jedeme na místo srazu k rybníku. Zde už čeká Jindra a Pavel, přijíždí Marek, Michal a Libor. Rozdělujeme síly dle potřeby a vyrážíme za dnešními úkoly. U závrtu vykládáme dost slušnou kupičku potřebného materiálu a Anife pak odjíždí na ponor. Expedice materiálu do lokality je v podstatě bezproblémovou záležitostí, o něco složitější bude pak samotná instalace. Oproti závěsné drážce na Kamenném ponoru (tam je kotvena výhradně do stropu) se bude zde částečně kotvit do stěny dómu a pak bude dráha přecházet do stropu v sondě. Pro kotvení do stěny jsem připravil jiný typ konzol, aby dokázaly odolat požadovanému zatížení a doufám, že byla ta myšlenka správná. Další změnou je spojování drah, které nám na ponoru občas dělalo jistou neplechu. Při dopravě docházelo následkem chvění k uvolňování šroubů a potom k poklesu napružené dráhy a zadrhávání přepravních vozíků. To vedlo k občasným kolizím a nutným následným opravám. Tyto poznatky vyústily v úpravu spojování dráhy v tom, že spojovací pásovinka je na jednom koncovém závěsu přivařena- místo šroubovaného spoje a sešroubována bude jen s následující dráhou. Jdeme na to. Vyhledáváme nejvhodnější místo pro ukotvení první dráhy a pak už jen pokračujeme logicky kupředu. Zde na lokalitě je obrovská výhoda v tom, že prostor je natolik velký, že se s třímetrovými dráhami dá velice snadno manipulovat, a je zde dostatek příležitostí, kde se dají dráhy různě tvarovat, což je pro úspěšné kotvení zcela to nejdůležitější. Do přestávky na sváču máme zabudovány tři dráhy. Doráží Vašek a během pauzy dokumentuje naše dílo. Po přestávce pokračujeme s dráhami směrem do sondy. Zde už je to o něco málo horší, jednak je zde víc bláta a kotví se napříč do stropu s velkým sklonem, tudíž se konzoly musí tvarovat a bez svěráku je to o něco horší. Nakonec jsou i ty další dvě dráhy zabudovány. Zbývá provést zkoušku funkčnosti. K tomu použijeme náš původní vozík z ponoru a tahá se prozatím lanem. Nakládá se jeden kbelík a zkouší se přesun, výsledek není nejhorší. Postupně se budou muset ještě vychytat drobné nedostatky. Pro dnešek balíme a stěhujeme nářadí na povrch, abychom stihli dnešní besedu ve Vavřinci. Na Kamenném ponoru už taky končí, je vidět zvýšený pohyb osob na povrchu. Jsme zvědaví, jak se na ponoru dařilo a jaké byly průtoky vody. Scházíme se opět u rybníka a informace z lokality máme z první ruky. Naplavený materiál je vytěžen až na povrch včetně kamenů, které se před zaplavením nedotěžily. Trativod na čelbě je opět volný a voda plynule odtéká. Měření průtoku vody bylo uskutečněno a vypočítané hodnoty jsou 10,19 l/min, což je 611,2 l/hod. Denní průtok činní 14,669 m3 vody. Oproti stavu před čtrnácti dny, došlo k poklesu průtoku z 0,25 na 0,17 l/sec. Výpočtem množství vody, které proteklo ponorem za posledních čtrnáct dní se dostáváme k hodnotě cca 254 m3, to už je pěkná louže. Pokud bychom si chtěli udělat představu o jaké množství vody se jedná, je to kvádřík cca 5x5x10m a jen pro zajímavost, zákonem stanovená hodnota spotřeby vody pro jedince v ČR nevlastnícího vodoměr je stanovana na 46 m3 za rok a to je, jak víme ze zkušeností, docela nadsazené.  

Přesunujeme se do Vavřince na besedu pořádanou Technickými sporty Vavřinec s jeskyňáři, která probíhá v přátelské atmosféře za slušné účasti do pozdních hodin.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204)30.3.2013 Pracovní akce - Kamenný ponor - účast Hawk, Anife a Luky

                                                závrt U  hrušky - Jindra a Mike

To počasí je  prostě děs. Sněhové přívaly v posledních dvou týdnech ztrpčili život spoustě lidí a podle předpovědí bude i nadále situace obdobná. Než jsem začal s dnešním psaním, prošel jsem si schválně březnové zápisy z minulých let a musím říct že za celou dobu nebylo v březnu to počasí tak v krizi, jako letos. Podobnost s politickou scénou je čistě náhodná, ale velmi podobná, především co se týká nálad obyvatelstva. Po drobných útrapách v dopravní situaci se nakonec dostáváme až na místo. Dnešním cílem na Kamenném ponoru je další z pokusů, jak vyzrát nad nástrahami geologického vývoje. Koncová partie se nachází v místě určité poruchy, kde je mezivrstevní dutina zcela zneprůchodněna jednak sedimenty a za druhé i možným poklesem vrstvy stropu. Další celkem neblahou skutečností jsou svislé pukliny, vyplněné jílovitými sedimenty, které se sice projevují jen na jižním boku chodby, ale přecházejí i do stropu. Zde se pak ve většině tváří jako poměrně stabilní, ale opak  je pravdou."Stabilita" je limitována pouze výplní mezer, které se ve stropě postupně z jílovité mění  v písčitou místy i s většími zrny - šterkopísek. Poklepem se pak ukáže pravá podoba pevnosti. Od poslední akce zde na nás čeká dost velký kámen na dně - (koupající se v koncovém jezírku) a prvním úkolem je domluvit mu palicí. Jiná manipulace vzhledem k jeho váze není možná. Soustředěným nátlakem je postupně zdolán. Z vody vykukuje ještě jeden kousek, zdánlivě není nijak velký, ale pohnout s ním nejde ani o centimetr. Je trošku zaklínován pod převislým stropem, ale hlavně ho přidržuje dokonale sediment, do krerého je značně zabořen. Po krátkém zápolení se ukazuje v plné parádě a malý teda zrovna není, ovšem palička si sním opět poradí. Je podstatné ještě říct, že průtok vody se od minula sice nepatrně snížil, ale je stále dost značný. Máme zde jisté obavy z možnosti ucpávání odtokových trativodů, když vlivem naší činnosti dokonale rozkarbujeme usazené bláto v jezírku a proto během práce často monitorujeme výšku hladiny. Žádné velké kolísání ale vidět není. A vidět ani není žádný evidentní odtok. Pokoušíme se roxorem zapátrat v místech kudy voda mizí, ale roxor zde naráží na nějakou skalní přepážku, moc povzbudivé to rozhodně není. Čistíme koncové jezírko od sedimentů a pokoušíme se odebrat i sediment v místě odtoku dlouhým rýčem. Sedimenty jsou hrubě písčité, promísené s drobnými kameny. Jediný materiál, který tam zdánlivě nepatří jsou dva kusy sintru velikosti malé pěsti. Před dalším postupem jdu pro jistotu provést důkladnější revizi stropu a jak jsem už v textu zmiňoval, některé kameny moc nedrží. Možná by bylo lépe napsat téměř nedrží. Po lehkém zapáčení pajsrem se na dno poroučí drobeček, se kterým se opět nedá pohnout a za ním pak ještě asi tři další, tentokrát již mnohem menší kousky tak do třiceti - čtyřiceti kilogramů. Takže opět palice přichází na řadu. Po odtěžení provádím další revizi a opět uvolňuju další kameny, takže opět totožný postup. Prostora se zde zvýšila natolik, že se v ním dá postavit. To je v této lokalitě nezvyklá výška.  Další kontrolou stability jsou zjištěny opět nějaké volné kousky, ale tentokrát jsou zaklínovány tak, že relativně dobře drží. Budou zřejmě poněkud překážet v dalším postupu, ale vzhledem k poměrně pokročilému času a stavu dokonalého promočení pro dnešek od dalšího snažení upouštíme. Něž vyklidíme materiál a vytáhneme na povrch, je půl šesté. Na skládku pod šachtici bylo uloženo 94 kbelíků materiálu. Během dne byl dvakrát měřen průtok vody. Ranní měření 0,125l/sec vykazovalo o něco meší hodnoty než měření odpolední 0,166l/sec (odpoledne se zastavuje za námi Igor a provádí pro zajímavost další měření průtoku 0,166l/sec), a je vidět, že průtok během dne bude kolísat. Průměrná vypočítaná hodnota je cca 0,15l/sec což je cca 12,96m3 za den. Výpočtem se pak dostáváme k hodnotě cca 193,4m3 za posledních čtrnáct dní.

Závrt U hrušky: Jindra s Michalem pokračovali v kopání v sondě a jejich snahy byly nakonec zastaveny značně velkým kamenem ve dně. Pro další postup však neměli k dispozici potřebné vybavení. Takže jeho zdolání a další postupy až někdy příště.

Hawk

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode