srpen

221)17.8.2013  - Kamenný ponor. Účast: Hawk, Anife, Zdenda a Vašek

Dnešní akce je zaměřena na údržbu a ladění přepravní výzkumné dráhy. Důvod je zcela jednoduchý, během zde prováděného průzkumu bylo touto dráhou přepraveno již dosti značné množství materiálu a jak je všeobecně známo, nic na světě netrvá věčnost. Tím chci jen říct, že zub času a výzkumná zátěž je neúprosná a nutně musí následovat drobné úpravy, čištění, dotahování  uvolněných kotev a spojů a doplnění různých vymezovacích vzpěr a rolen, důležitých pro hladký průběh odtěžování materiálu z místa průzkumu. Po poměrně dlouhé letní výluce je všechno lehce přirezlé a kolečka na přepravních vozících se odmítají otáčet, takže ta komplexní údržba je na místě. Během dopoledne se postupně dostáváme až k Jižní rozrážce a po pauze na posilněnou (kdy je prováděna degustace gulášku - chybělo už jen dobře vychlazené pivko) se jdeme vychladit alespoň do podzemí a pokračujeme v opravách dráhy. Na závěr provádíme celkovou funkční zkoušku a přes všechny dnešní snahy je jasné, že bude třeba další nutná úprava dráhy v místě pod Mikulášským komínkem, kde je stále ještě malý sklon na to, aby zde nedocházelo k samovolnému zastavování přepravních vozíků. Ovšem to znamená, že je nejprve nezbytné upravit poněkud boční profil chodby, protože pokud dráhu snížíme, přepravované kbelíky by zde narážely do vystouplého boku. Dnes zde můžeme provést odkopání měkkých materiálů, ale pro zdolání vystouplého balvanu nemáme potřebné nástroje. Během úprav profilu a provádění funkčních zkoušek bylo odtěženo a na meziskládku pod šachtici uloženo 30 kbelíků materiálu.  Dokončení celkové údržby a nakonec ještě potřebné prodloužení dráhy bude muset být provedeno až při následující akci. Před závěrem je provedena ještě drobná sondáž na úplném konci chodby a pak už následuje jen zakončení dnešní akce výstupem na povrch. Výsledek dnešní akce a další důležité informace včetně naplánování akce následující jsou prodiskutovány u poradního ohně.

Hawk


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

222)24.8.2013 lokalita závrt U hrušky - výzkumná akce, účast: Hawk, Zdenda, Jirka Slavík a Jindra

Po dlouhé výluce se opět vracíme na závrt U hrušky, k pokračování výzkumu v sondě na dně dómu. Několikaměsíční přerušení v bádání bylo způsobeno vodou, která po jarním tání natekla na dno a velice pozvolna se vytrácela. V červenci byla provedena revize lokality, přičemž bylo zjištěno,  že voda již odtekla. Bylo provedeno zakotvení konce dráhy lanovky, aby bylo možné pokračovat v odkopání a odtěžení jílovitých usazenin. Minulý týden bylo naplánováno uskutečnit akci, při které se opět pokusíme o průnik do bývalých trativodů, které byly na dlouhé roky uzavřeny splaveným velkým množstvím jílovitých usazenin. K tomuto stavu došlo v důsledku umělého zaplavení jeskyně velkým množstvím vody s předpokladem, že tlak vody způsobí propláchnutí trativodů, ale bylo tomu zjevně zcela naopak. Trativody se dokonale utemovaly rozmočenými jílovitými usazeninami na dně dómu a na dlouhé roky zakonzervovaly dokonale dno lokality. Letošní rok může být průlomem ve vývoji průzkumu a proto jsme dnes zde. Dnešním úkolem je odtěžit splavený materiál po posledním vodním nadělení a pokračovat v zahlubování sondy. Jak vzápětí zjišťujeme, počet čtyř lidí je zde minimum. Jeden nakládá kbelíky, druhý dole zavěšuje na lanovku a dva nahoře ručně vytahují zavěšené kbelíky. Ovšem ruční tahání je tedy opravdu hodnotný zážitek, protože lano (sice s nadělanými uzlíky)  je dokonale zablácené a sklon zabudované dráhy je hodně velký, což ve výsledku znamená poměrně značné úsilí nutné k vytažení plného kbelíku. A během dnešní akce máme možnost si to všichni účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. I přes velké vypětí je na skládku uloženo 125 kbelíků odtěženého  materiálu různé konzistence od kamenů až po vyměklou břečku, během poměrně krátké doby. Stav sondy se opět změnil, na dně se při odtěžování jílovitých materiálů narazilo na rozměrný kámen, který se sice zpočátku tvářil jako podložní skalnatá vrstva, ale při bližším ohledání to opravdu vypadá na kámen. Pro příští akci bude nezbytné přibalit nějaké bourací nářadí na rozbití tohoto kamene. A kromě toho bych osobně zauvažoval o zabudování nějakého jednoduchého ručního rumpálu pro usnadnění těžby. Kolem druhé hodiny jdeme na povrch a dnešní akci zde uzavíráme. Zbytek dnešního dne vyplňujeme pak každý podle svého, například pozorováním přírodních krás aneb, jak se vyrábí broučci.

Hawk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223)31.8.2013 poslední prázdninový den a zároveň poslední srpnová akce. Účast: Hawk, Anife, Luky, Zdenda, Michal P. a Filip.

Sice bylo původně v plánu zcela úplně něco jiného, ale jak známo, situace ve světě se neustále mění a proto nakonec přistupujeme k náhradnímu programu. Scházíme se v deset na Kamenném ponoru v poměrně hojném počtu a plánem pro dnešní akci je dokončit úpravu přepravní dráhy ve spodní části lokality a samozřejmě pak provést funkční zkoušku, zdali ty úpravy budou co platné. Po poslední akci je pod šachticí uložena hromádka materiálu, takže dnes pojede na povrch a následně pak i další materiál, který vznikne nutnou úpravou profilu dráhy. V první fázi celé operace je nutné rozebrat poslední tři segmenty drážky, provést potřebné naformování oblouků a pak postupně dráhy namontovat. Posledním dílem úpravy je ještě prodloužení dráhy o tři metry. Ještě než stihneme dokončit zakotvení posledního dílu dráhy je nám avizováno, že je čas na pozdní oběd - jsou již dvě hodiny odpoledne. Děláme tedy přestávku a po ní se pouštíme do odzkoušení upravené dráhy. První jízda je docela utrpením i když jsme při obědové pauze vytáhli přepravní vozíky na povrch a provedli v rámci možností jejich vyčištění a promazání. Je vidět, že nejlepším mazáním na zablácená ložiska je voda a mokrá dráha. Jenže voda je v podzemí momentálně nedostatkovým artiklem, alespoň tedy v horní části lokality, a vozíky se moc nechtějí rozjíždět. Po několika jízdách se situace postupně upravuje a kromě několika drobných detailů (jedno místo pod jižní rozrážkou se bude muset ještě poněkud upravit), a poslední dráha je prozatím v ještě v malém sklonu, takže to bude rovněž chtít ještě nějakou úpravu,  dráha funguje docela úspěšně. Na konci chodby ještě dnes zkusíme další sondování, ale vzhledem k času a tomu, že po čtvré hodině odjedou Lukáš s Michalem je zbývající počet badatelů na hranicích možností. Ještě chvíli zápolíme ve zbývajícím obsazení se sedimenty a zhruba po hodině svoje snažení vzdáváme. Počet kbelíků odtěžených při sondáži se zastavuje na čísle 85. Dole prostě ten jeden človíček chybí. Během sondáže se v sedimentech objevují poněkud hojněji kameny a je znatelné  šikmé vrstvení sedimentů  ve směru od přítoku z jižní strany. Na severní straně se ukazuje náznak vrstvy sintrů usazených ve stejném sklonu. Ale to je pro dnešek i poslední poznatek, protože balíme a končíme. Než dokončíme veškeré potřebné úkony  je hrubo po šesté hodině a původně plánovanou účast na jeskyňářské akci Vzpomínka jsme dokonale prošvihli. Není co dodat, snad jen to, že můžeme být přítomni alespoň duchem ...

Hawk

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode