Rok 2011

Vyhodnocení roku 2011

Činnost našeho sdružení byla letos téměř výhradně soustředěna na jedinou lokalitu a to na Kamenný ponor. Snaha o proniknutí do neznámých prostor nebyla letos opět docílena, ale rozhodně to nebylo tím, že by bylo na lokalitě malé pracovní úsilí. Během roku bylo uskutečněno na lokalitě 51 pracovních akcí, což není zrovna málo. Na těchto akcích se podíleli mimo našich členů i členové dalších jeskyňářských skupin a to především členové z Topasu, Franci z Tartarosu a další hosté, neorganizovaní v žádné skupině. Celkem se na akcích podílelo 21 lidí, samozřejmě ne pravidelně a současně. Veškeré údaje se dají vysledovat v zápisech z pracovních akcí. Pokud bych chtěl hodnotit celkový postup na lokalitě, nebyl rozhodně zanedbatelný. V přímém směru jsme se doslova probojovali kupředu o 24 metrů a navíc byla ve spodní části široké chodby provedena rozrážka jižním směrem v délce cca 3m. Během těchto prací bylo na povrch deponováno něco přes 4200 kbelíků materiálu, což prezentuje hmotnost minimálně 42 tun kamenů a hlíny a to je slušná hromádka. K těmto výkonům nám samozřejmě pomáhala technika, i když vyráběná doma na koleně, která by v některých případech  zřejmě vzbuzovala u nezasvěcených na tvářích úsměv, nebo by vyvolala reakce jako například ťukání si na čelo...,ale s tím se musí každý poprat sám.  Letos jsme zcela změnili koncepci přepravní dráhy, což znamenalo zdemontovat tu původní, vyrobit a zabudovat novou, včetně přepravního vozíku. Byl vyroben a zabudován primitivní rumpál, bez kterého už bychom ani nebyli schopni při současné vzdálenosti cokoliv vytěžit. Na trati byly zabudovány rolny v zatáčkách, kde docházelo k zadrhávání lanka. Byla vyrobena těžní nádoba pro svislou přepravu materiálu a další drobnosti potřebné pro celkovou činnost zde. Jednoduše řečeno bez této amatérské mechanizace bychom si zde ani neškrtli. Nicméně situace, vzhledem k současné přepravní vzdálenosti vyžaduje další změnu a to nahradit rumpál vrátkem. S tím bude spojena spousta dalších úprav. Vyladění přepravní dráhy, opravy uvolněných kotev, upravení naváděcích rolen v zatáčkách a budeme muset upravit profil chodby, kde bude vrátek zabudován. Ale to už není rekapitulace roku 2011, ale plánování do roku 2012. Na předposlední akci  roku 2011 bylo provedeno doměření stavájícího stavu lokality a následně byla vyhotovena orientační mapka. Podle naměřených hodnot byla vypočítána dosažená hloubka - denivelace -36m a délka polygonu v podzemí (mimo část jeskyně k původnímu vchodu) je něco málo přes 68m.

Na závěr tohoto stručného hodnocení děkuji všem, kteří svým podílem přispěli k dosaženým výsledkům v roce 2011.

Hawk

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode