Vyhodnocení činnosti za rok 2010

Není příliš jednoduché zhostit se tohoto úkolu a objektivně provést jakési vyhodnocení naší činnosti v Moravském krasu.  Rok 2010 nebyl v žádném případě vůbec jednoduchý, ať už  se to týká pracovní činnosti,  nebo vývoje členské základny. Navíc se tento rok vyznačoval docela nepříznivým počasím, které samozřejmě mělo svůj nemalý vliv především na stav vody v jeskyni Kamenný ponor, a které rovněž ovlivňovalo naše rozhodování zda vyrazit na pracovní akci, když leje jako z konve ...   Dalším nepříjemným aspektem roku 2010 bylo několikeré onemocnění některých hlavních aktérů našeho sdružení a následné zrušení několika plánovaných akcí. A v poslední řadě i výluka akcí v době dovolené.

Hned v prvním deprimujícím odstavci jsem udělal výčet všech negativních skutečností, které ovlivnily naši činnost, ale pokusím se (v rámci objektivity) vyhodnotit i pozitivní okamžiky našeho nemalého úsilí o dosažení maximálních výsledků na našich lokalitách.

Nejdříve pár informací v číslech:

Pracovní akce na lokalitách - proběhlo celkem 30 akcí, z toho 29 na Kamenném ponoru a 2 v jeskyni Pidrova, přičemž během jedné akce jsme pracovali na obou lokalitách.

Exkurzní akce zaměřené na fotografování a návštěva lokalit na Slovensku - 3 akce.

Příprava a výroba materiálu (žebříky a dráhy, ap.) několik dní.

Členské schůze - 2x , zde dochází ke změnám v členské základně - odchod některých členů za jinými hodnotnými zážitky...

Pokud bychom chtěli hodnotit aktivitu jednotlivých členů a čekatelů, je výčet velice snadný. Já osobně jsem se zúčastnil úplně všech akcí, Anife vynechala 2x z pracovních důvodů, Luky 1x už ani nevím proč. Z ostatních členů a čekatelů se 2x zúčastnili Hrůza a Pája a na dvou akcích se zúčastnili hosté nejeskyňáři a to je vše. Podle všech předpokladů nebude ani rok 2011 žádným převratem v počtu aktivních členů. Určitě by nebylo na závadu, pokud by se našlo pár jedinců, kteří by měli dost odvahy na to, aby rozšířili "naši řadu". Ale nedělám si žádné iluze, že to tak bude. Dnes se všude kolem nabízí tolik snadno dostupné a nikdy neutuchající virtuální zábavy a nekonečné možnosti seberealizace na internetových portálech se stovkami super přátel, které jsme nikdy ve skutečnosti neviděli, nekonečné foto a video galerie s hambatými slečnami, nekonečné možnosti stahování muziky a filmové produkce a další nekonečné možnosti mimo internet, věnovat se tolik  širokou veřejností oblíbenému chlastu a potažmo i drogám a kdo ví čemu ještě. Kdo by stál o jeskyňářskou skutečnost - nepohodlí, bláto, mokro a všechno obklopující tmu v podzemí. Jedině snad nějaký nám podobný blázen, ale těch moc není. Dost ale úvah o lidkých či nelidských možnostech, raději se vrátím ke skutečnosti.

Co se týká provedené činnosti na pracovních akcích, dala by se krátce shrnout do následujícího odstavce. Stav lokality Kamenný ponor k 1.1.2010 je následující: šachtice je vyhloubena, dá se celkem obstojně prolézt do staré části jeskyně. Na tuto skutečnost bezprostředně navazuje následující činnost. Rozšíření průchodu do staré části jeskyně, zabudování základu pro zaskružování šachtice, to je zhruba dokončeno na konci března, během dubna probíhá zaskružování a obsypání skruží - dokončeno je to první akci v květnu. Následně je provedeno vystrojení šachtice žebříky a na poslední akci v květnu je zahájeno čištění prvních metrů bývalého koridoru. Čištění bývalého koridoru spočívá především v odstranění napadaných a naplavených materiálů, ale navíc i v rozšiřování a prohlubování profilu na rozměry, které umožňují především snadnější přepravu materiálu ze spodní části jeskyně k povrchu. Dokončení vyčištění a vylepšení profilu Koridoru přejmenovaného na Tobogán, je ukončeno až v půlce listopadu v délce cca 12 metrů,včetně zabudování zavěšené přepravní dráhy. Zde se vzhledem k šílené pracnosti rozhodujeme ke změně taktiky, kdy je místo dna prováděna přibírka stropu. Do konce roku se nám daří postoupit minimálně o další dva metry.

Na další lokalitě, jeskyni Pidrově  byly uskutečněny 2 pracovní akce. Hloubená sonda se vlivem vydatných dešťových srážek částečně zavalila. Pokud by se zde v roce 2011 prováděla nějaká činnost, obnášela by nejprve zabudování výztuže a teprve potom pokračování v sondě.

Vzhledem k počtu účastníků na akcích by se dalo říct, že výsledný výkon je víc než uspokojivý. Děkuji všem pracantům, kteří se podíleli na dosažených výsledcích a pevně doufám, že nás v roce 2011 elán neopustí a výsledky budou přinejmenším  stejně dobré jako v roce 2010.

Hawk

Rok 2010

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode