březen 2009

 

9)Zápis z akce ze dne 7.3.2009

 Lokalita: č.100C Tomášova, č.101

 Účastníci: Hawk, Anife, Jedla, Luky

 Č.100C – dokončení přepravního koridoru a první zkouška funkčnosti. Je zjištěno, že se bude muset provést ještě drobné doladění dráhy. Rašple to příště spraví.

Č.101 – byla provedena sonda na konci vstupní chodbičky do hloubky cca 1m. Výplně jsou složeny z velkých kamenů s mezerami vyplněnými hlínou. Skalní stěna zabíhá pod převis ve směru vstupní chodby. Místy jsou ve svislých puklinách zřetelné stopy po proplachování vodou z povrchu. Materiál byl ukládán do vstupní části. Na minulé akci bylo provedeno zaměření a připojení k polygonovému bodu před č.100.

 Hawk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10)Zápis z akce ze dne 14.3.0009

Lokalita: 54B Kamenný ponor

 Účastníci: Hawk, Anife, Jedla, Luky

Úkolem dnešního dne je zabezpečit původní vchod do této lokality z důvodu, že v pondělí 16.3. zde bude probíhat zaměřování místa plánovaného nového vchodu. Když jsme se zde byli podívat asi před  14 dny, zjistili jsme, že vchod je téměř zavalen. S jistými obavami a obrovskou kupou všelijakého potřebného materiálu dorážíme k ponoru něco po deváté ráno. Nejdříve se upravuje přístupová cesta přes husté trnkové křoví a vyřezáváme trnku vyvrácenou na dně závrtu. Teprve pak pořádně vidíme co nás zde čeká. Celý vchod vypadá dost hrozivě. Zbytky staré výztuže (naštěstí některé prvky byly ocelové), drží suťové balvany ve stropě. Betonové pažinky, které zde tvořily bednění jsou polámané a dno vstupní části je zaplněné zbytky staré dřevěné výztuže a větvemi, které jsou  utemovány hlínou a proložené kameny. Průlezný profil je v nejvyšší části asi 40 cm, ale pokoušet se procpat touto dírkou pod zlomenými pažinkami není asi to nejlepší řešení. Nezbude nic jiného než před tímto vchodem zahloubit šachtici, vyztužit ji výdřevou a zapažit kompletně boky - a pak se uvidí. Není to ale žádná sláva. Hlína mezi kameny (kterých je tu požehnaně) je rozmočená, takže všechno nářadí je brzy komletně zablácené. Důvodem bude "asi" to, že ještě dnes je tu pěkná závěj sněhu a před těmi 14 dny ležel navíc všude kolem. Před dvanáctou hodinou máme šachtici jakž takž vyklizenou a připravujeme výztuž.  Po opečení buřtíků a jejich konzumaci se opět vrháme do práce. Zhruba kolem třetí odpoledne je šachta zadřevena, obedněna a bednění částečně obsypáno. Teď už jen zbývá začistit dno ve vstupu, provést kontrolu té staré výztuže a pokusit se prolézt.  Nakonec ještě s úspěchem upravujeme jeden balvan čnící ze dna mikrotrhací prací a cesta je volná. Po těch dvaceti letech ( co jsem zde byl naposled), zde ale došlo k jistý změnám. Dno  kousek za vchodem,  kde se prolézá sutěmi z obrovských balvanů,  je dobře zaneseno splaveným materiálem z povrchu a z pravé i levé strany je silný nátok vody takže nezbývá, než se zde pořádně vymáchat. Hubeňouři pokračují dál a já zde lopatkou prohlubuji profil pro lepší prolezení a odvodnění místního jezírka. Než se kluci vrácejí, je cesta dobře průlezná. Jdeme nahoru jako vodníci, všem kape ze šosu, ale jsme rádi, že je cesta volná pro pondělní měření.

Na začátku

 

Během práce a nakonec ...

    

Už se těšíme na pondělí     Hawk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11)16.3.2009

Pracovní akce - vytyčení nového vchodu do jeskyně č.54B Kamenný ponor

Účast: Hawk, Jedla, Hrůza, Andrea a Brtník

V 16.00 sraz na Ovčíně za účelem vytyčení nového vchodu radiomajákem. Jsme na místě o něco dřív a máme tudíž čas na přípravu, jako je oblékání do overalů, dokumentace odpadků různě vkusně rozmístěných v okolních křovinách a plus pár záběrů okolí. Ve čtyři doráží Tomáš - Brtník a nese to nejdůležitější radiomaják. Jdeme ihned na věc. Jedla s Hrůzou fasují sondu a zdroj a patřičné instrukce jak a kam sondu umístit a jdou si "zaplavat" chodbičkami Kamenného ponoru na místo určení. Brtník si připravuje přijímací anténu a vysvětluje mi jak to vlastně funguje. Jakmile podzemní družstvo umístí sondu a zapojí do zdroje, je ve sluchátkách slyšet jasný signál. Pak už přichání na řadu vyhledávání místa, kde je sonda umístěna. Brtník, na základě svých zkušeností, za krátkou dobu určuje místo, kde je sonda. Místo označujeme kolíkem.  Ještě pak provádíme měření ke zjištění hloubky sondy. Na konec provedeme ještě zaměření místopisu zatlučeného kolíku, pro případ, že by si ho někdo omylem odnesl. Pak už jen čekáme, než uplyne smluvená lhůta na odpojení sondy a než se kluci vyhrabou na povrch.  Pak rychlé převlíkání po studeném koupání, rozloučení s Brtníkem a odjezd.  Večer pak přichází esemeska s vypočítanou hloubkou šachty, která by měla být 16m +/- jeden metr, což je zhruba o čtyři metry méně než uváděly mapy z roku 1991, ale tím lépe. Zbývá určit pozemní geodetické souřadnice vytyčeného vchodu a zažádat o povolení.

Hawk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12)18.3.2009

Už je to dva dny co jsme zde byli naposled. Přesto dnes proběhla další akce, jejímž cílem bylo zaměřit bod, který byl určen radiomajákem a spočítat jeho souřadnice v systému S-JTSK, aby bylo možno určit na kterém pozemku se určený bod  nachází.

Účast: Hawk a RNDr.Benedikt

Dnes jsem měl opět možnost se přesvědčit o tom, jak se pokrok osvědčuje v měřičství. Určování souřadnic měřičskou GPS stanicí v terénu. Žádné budování bodového pole, měření polygonových pořadů a pak výpočty v kanclíku, to je minulost. Dnes je to všechno mnohem snazší. Není žádný důvod se bránit pokroku, pokud nám takto pomáhá a když to někdo umí...

Chtěl bych touto cestou velice poděkovat doktoru Benediktovi členu ČSS za jeho obětavost a provedení měření a výpočtu souřadnic.

Hawk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13)21.3.2009

Pracovní akce - Úklid

Účast: Hawk, Jedla, Anife a hosté Verča a Sváťa

Již od rána dnes svítí sluníčko, ale přestože je teplota  pod bodem mrazu, náznaky jara jsou již vidět na každém kroku.

jehnědy na lísce

ledové "jehnědy" na Sloupském potoce

Podle změněného plánu se dnes pouštíme do odklizení odpadků vyprodukovaných občany "civilizované" české společnosti, které jsou důkladně rozmístěny prakticky všude. Naším záměrem je odstranit z vytypovaných oblastí všechno co zde nevytvořila příroda, ale to co sem odhodil člověk, ať už bylo důvodem jeho počínání cokoliv. Pokud bychom chtěli dělat výčet předmětů a materiálů, které odklízíme, vytvořili bychom dlouhý seznam. Převládají plasty v nejrůznější podobě, různé nepotřebné plechové nádoby, pneumatiky, atd. Během několika hodin takto zbavujeme krasovou krajinu úctyhodné hromady různého odpadu. Během práce je prováděna potřebná fotodokumentace. Možná, že naše počínání může být někomu k smíchu, ale tím ten člověk jen ukáže, jaký postoj k přírodě a životnímu prostředí zaujímá. A pravděpodobně to bude jeden z těch, který se na  znečišťování rovněž nemalou měrou podílel. Na závěr jen dva snímky "zátiší z naší přírody" pro porovnání, co je hezčí...

Hawk

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14)Mimořádná pracovní akce -26.3.2009

Účastníci: Hawk, Jedla, Luky

Cíl akce - povrchové měření v oblasti Okrouhlíku.  Zavzpomínal jsem na svoje mladá léta a znovu se postavil za teodolit, respektive za tachymetr. Podle našeho dlohodobého plánu jsme chtěli provést skreslení povrchové situace a stavu podzemních prostor do jedné mapy. Podzemní prostory jsou dle možností zaměřené, zbýval ten povrch. Dnes jsme měřili horní plato až po horní hranu Veselického žlíbku a část jeho úbočí v okolí jeskyně č. 100 a 101. Podmínky pro pohyb ve skalnatém a strmém terénu dnes nebyly dobré, protože přes noc zde napadl sníh. Přestože ho nebylo moc, pěkně to díky tomu klouzalo. A kromě toho nám pršelo za krk, do zápisníku i na náčrt.  Zima opět ukázala drápek. Ledové krupky občas vystřídané studenými kapkami vody nás nakonec donutily k ústupu. Doměříme to příště.

Hawk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15)Pracovní akce 28.3.2009

Účastníci: Hawk, Anife, Jedla a Luky

Cíl akce - dokončení povrchového zaměření terénu v oblasti Okrouhlíku a pak kopání v Tomášovce. Počasí je dnes mimořádné. Svítí na nás občas i sluníčko a sníh už je pryč. Dnes je k dispozici i zapisovatelka naměřených hodnot, takže všechno pak probíhá podstatně rychleji. Měřičské vybavení, kterým disponujeme by samozřejmě u profesionála vyvolalo pobavený úsměv, ale pro naši činnost zcela postačí. Důležitý bude výsledek. Kolem dvanácté hodiny dokončujeme měření na Okrouhlíku. Luky podává návrh, abychom dnes místo plánovaného kopání v Tomášovce udělali ještě zaměření povrchu u lokality 54B - Kamenného ponoru a v oblasti Neselova u č.11. Jeho návrh je odsouhlasen. Přesunujeme se nejprve ke Kamennému ponoru a zde zaměřujeme povrchovou situaci a následně pak to samé ještě provádíme u jeskyně č.11. Na závěr dnešní akce se jedem podívat ke Sloupským jeskyním jak to vypadá se stavem vody. Oproti minulému týdnu je hladina o něco zvednutá. Docela velké množství vody mizí do Sloupských jeskyní. Určitě by to byl zážitek ve spodních patrech. Pro dnešek končíme a odjíždíme k domovu.

Hawk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode