červen 2009

26)První pracovní akce v červnu 6.6.2009 - Tomášova jeskyně

Účast: Hawk, Luky a Johny.

Není nás nakonec nijak moc, ale poradíme si. Úkol pro dnešek není nijak zvlášť odlišný od jiných akcí v této jeskyni. To znamená kopat tam, kde jsme minule přestali. Dnes ale musíme rozšířit poslední zatáčku, protože se zde špatně manipuluje s přepravní technikou - lavorem. Bez bourací techniky to však nepůjde. Pro přesun materiálu se musíme v jeskyni vracet dvakrát. Nejdříve ještě budujeme těžební podlahu a pak přichází ke slovu technika. Prostor pro manipulaci je vskutku skromný a zvápenatělé výplně se navíc špatně rozbíjejí. Celá operace probíhá na etapy, protože po chvilce bourání se volný prostor postupně  zčásti zaplňuje kameny a hlavně pak není vidět masiv, který je ještě nutno rozbít. Celá tato procedůra trvá minimálně hodinu a půl. Nakonec je prostor dostatečně zvětšen. Během bourání je možné si všímat toho, že větrání na konci jeskyně je minimální, protože vzuch je prosycen párou a prachem, že není vidět víc jak na tři metry. I během následného kopání se zde hůře dýchá.  Nicméně na konec dnešní akce máme vytěženo 100 lavorů.  Situace  na konci chodbičky se během činnosti opět radikálně změnila. Po minulém zúžení se chodba pro změnu rozšiřuje, z levé strany je ve stropě odskok zhruba o dvacet cm dolů (zpočátku to vypadá spíš jako velký kámen). Výplně se rovněž mění. Vrstva hlíny se ztenčuje na maximálně 20 cm a ze dna se zvedají jemnozrnné písky, které jsou v horní části uzavírány několika ztvrdlými vrstvičkami.  Na nějaké volné prostory to zde zdaleka nevypadá, spíš naopak.  Příště uvidíme ještě o něco víc.

Hawk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27)Pracovní akce 13.6.2009 - Tomášova jeskyně

Účast: Hawk, Anife, Luky a Jedla

Dnes je to příště, kdy se dovídáme co dál.  Po důkladném ohledání stavu na konci jeskyně konstatujeme, že zde je konec definitivní.  Výplně profilu chodby jsou téměř po strop pískovité s množstvím tvrdých vrstev. Hliněná vrstva v horní části se vytrácí.  Na závěr provádíme ještě sondu pod klenbu v pravé části před poslední zatáčkou. Po půlmetrovém zahloubení narážíme na hodně pevnou vrstvu sedimentů - totožnou s vrstvou, na kterou jsme už v této jeskyni při kopání několikrát narazili. Vybíráme dopředu hlinitou výplň pod stropem a brzy nás zastavuje  boční stěna klenby. Do této chvíle bylo dnes vykopáno a vytaženo 48 kbelíků.  Žádné další možnosti zde v podstatě nejsou. Dáváme pauzu na posilněnou a na poradu. Závěr je následující: demontáž přepravního koridoru a postupné vystěhování materiálu. Po dokončení vystěhování materiálu bude provedeno doměření lokality, aby mohla být vyhotovena mapa a tím budou práce na této lokalitě ukončeny.

Po přestávce je zahájena demontáž dráhy ze zadní části jeskyně a vystěhování nářadí.

Na závěr jsem udělal sumář vykopaných a přesunutých nádob v této jeskyni od začátku letošního roku a výsledek je následující. V jeskyni bylo vykopáno a přesunuto cca 1320 kbelíků materiálu za dvanáct akcí, což vychází průměrně 110 kbelíků na akci.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28)Pracovní akce 27.6.2009 - Tomášova jeskyně

Účast: Hawk, Jedla, Luky a host Pavel

Poslední víkend v červnu a jedna z posledních pracovních akcí na lokalitě Tomášova jeskyně.  Dnes je cílem rozebrat a vyklidit přepravní dráhu, která zde velmi pomohla při nesnadném přesunu hmot a demontovat předpotopní zařízení - rumpál, který zde byl rovněž znamenitým pomocníkem.  Dalším úkolem je přepravit všechen tento materiál k dopravnímu prostředku a převést tam, kde bude opět využit. Umístění lokality v terénu je v takovém místě, kam se nedá přímo dojet autem a navíc se podle zákonů platných v našem státě ani autem jezdit nesmí. Takže veškeré přemísťování materiálu k jeskyni a od jeskyně se zde dělo buďto na zádech, nebo na ručním dvoukolovém vozíku, nebo v zimním období na saních. Nakonec procházka lesem není nikdy k zahození.

Ale k věci. Rozebrání dráhy jde celkem rychle, přesunování prken v podzemí je už o něco horší, ale ne nemožné. Na povrchu je pak nejhorší vynosit materiál prudkým svahem na horní hranu žlíbku. Terén je po vydatných deštích rozměklý a místy uklouzaný. Navíc je dnes pěkné dusno - taková menší prádelna, takže si k tomu klouzaní navíc pěkně funíme...  Nicméně jak pravil klasik " I ta nejpomaleší řeka v moře dospěje klín", tedy všechen materiál je nakonec vynošen a odnešen či odvezen na kárce mimo les k dopravnímu prostředku. Poslední akcí bude v nejbližší době dokončení dokumentace jeskyně, aby mohla být vyhotovena mapa a uzavřena kapitola s názvem " Jeskyně Tomášova". Děkuji všem zúčastněným za jejich práci.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29)Pracovní akce 28.6.2009 - Tomášova jeskyně

Účast: Hawk, Anife a Luky

Dnes bylo provedeno zaměření jeskyně. Celá akce trvala tak 3 hodiny.  Zbývá už jen provést výpočty,  zhotovení mapky a publikování na webu. Toť vše.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30)Pracovní akce 29.6.2009 - Hospodářská činnost

Účast: Hawk, Jedla, Johny, Luky a Tomáš

Dnes byla dokončena rekonstrukce uzávěry dle požadavku AOPK.

Hawk

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode