říjen 2009

56)První říjnová pracovní akce na Kamenném ponoru 3.10.2009

Účast: Hawk, Anife a Luky

Podzim je zde, ať se nám to líbí nebo ne. Teplota ráno je jen pár stupínků nad nulou a lepší už to zase dlouho nebude. Naše plány na dnešní den nějaké chladno nedokáže změnit. Vyrážíme před půl osmou, ještě pořídit nějaký proviant a jiné nutnosti a pak už směr kras. Na ponor dorážíme něco málo po půl desáté. Po úterním odjezdu je stav na dně šachtice po přistřílce boků, čili se jde odtěžit materiál. Anife a Luky jedou na dno a funkce vrátku je svěřena mě. Odtěžujeme uvolněný materiál. Luky vybírá zahliněnou volnou prostoru na východní straně pod komínkem cca do hloubky 50 cm, která pokračuje svisle dolů. Na severní straně stěna uskakuje prudce pod masiv, ale prozatím se tam nedá ani nakouknout. Jinak na dně šachtice se objevuje šikmá plotna se sklonem cca 30 stupňů směrem ke komínku, se slaboučkou mezivrstvou hlinitopískové výplně, po které se vápenec snadno odlupuje. Střídám Lukáše a ke slovu příchází bourací kladivo. Postupně ubouráváme celé dno, až na jmenovanou plotnu. Anife jde nahoru vystřídat Lukyho v tahání kbelíků. Při dočišťování dna nacházím opět svislou poruchu, která se poprvé objevila v metru 8,4 - pak se vytratila a teď je tu znovu. Po odloupnutí několika kamenů z jižního boku se otvírá několik cm volná prostůrka vyvinutá na plotně tvořící dno. Co je ovšem horší, je ta skutečnost, že masiv nad touto volnou prostůrkou je značně rozpukaný a kdo ví zdali volné kameny nebudou mít snahu vyjíždět ven. To ale zjistíme jak popojedeme kousek níž. Provádíme přibírku dna u komínku a ještě přibírku boků.  Odtrháváme docela velké balvany. Než je dokážeme zdolat a odtěžit je pozdní odpoledne. Profil dna komínku se mírně zužuje, ale o to víc se protahuje. Opět prohlubujeme jeho dno vybráním hlinité výplně s kameny. Provedeme zde kontrolní měření hloubky a zjišťujeme, že jsme v 11,1 m - docela slušný postup (80cm). Na závěr ještě provádíme dnes poslední přibírku. Odtěžení už necháváme na příště. Než vylezu na povrch je tma a pěkná kosa. Poklop uzavíráme  a odjíždíme skoro v půl deváté a v hlavách máme spoustu otázek,  jak to bude vypadat příště a hlavně kam bude směřovat ta svislá prostora vyplněná sedimenty. No příště budeme zase o něco chytřejší.

Hawk

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57)Pracovní akce 10.10.2009 - Kamenný ponor nový vchod

Účast: Hawk, Anife, Luky, Pája a Bart

Opět tradičně vyrážíme kolem osmé ráno na cestu. Dnes ale sluníčko zůstalo doma a doprovází nás jen mraky a dešťové kapky. Čím více se blížíme k cíli, tím hustěji prší. Po dlouhé době prší dokonce i v Suchdole. První, co se snažíme udělat, je zastřešit plachtou vstup do šachty a nejbližší okolí. Během chvíle nám těžknou nohy blátem, ale vzdát to nehodláme. Po všech nezbytných úpravách sjíždí dolů nejprve Luky a hned za ním já. Stav dna je po přibírce následující - komínek je kamením zcela ucpán a plotna ze dna je odtržená vcelku. Nezbývá nám než ji znovu navrtat a dokončit destrukci. O odtěžení se pak postarají Pája s Bartem, než je opět vystřídáme. Dokončujeme odtěžení a Luky prokopává ucpávku komínka. Ze západní strany komína se otvírá volná převislá puklina šířky deset cm, opačná strana je tvořena docela velkým balvanem. Další puklina se otvírá na jižním boku v kolmém směru na tu předchozí. Je možné tam nakouknouta vidět toto. Při dočišťování boků komínka se na jeho severní straně naskýtá první pohled na první krápníček v této šachtici.

Po dotěžení pokračujem další přibírkou boku komínka, ale už se nám nedaří dokončit odtěžení. Hromada kamenů je docela velká. Postup za dnešní den není proto možné změřit, ale odhadujeme tak zhruba těch 80cm. Hloubka by pak byla 11.9m. Tento údaj si budeme moci nejdříve ověřit tak za týden. Končíme a balíme. Celodenní mlha a mrholení se nám podepsalo na oblečení, do kterého se převlékáme. Všechno je studené a vlhké, prostě podobné jako tato pavučina-

Tak zas příště.   Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uvězněné květy"

58)Pracovní akce 17.10.2009: Kamenný ponor - nový vchod

Účast: Hawk, Anife a Luky

Sněhová kalamita zasáhla i naše bydliště, ale od akce nás to neodradilo. V Suchdole, cíli naší cesty není po závějích ani památky, zde pro změnu úřadovaly dešťové kapky. Po příjezdu nejdříve instalujeme střechu nad šachticí ze zakrývací plachty, aby nám nepršelo za krk. Pak přichází na řadu instalace odvětrávacího potrubí, "neboť pracanti se rádi nacpou hruštičkami, zelíčkem s cibulkou a podobně", no a pak se dole bez větrání nedá vydržet. Ale konec legrácek. Od minulé akce je dole ještě zbytek materiálu, který se musí vytěžit. Trvá to asi hodinu a půl, než se to podaří. Pak provádíme kontrolní měření a zjišťujeme, že hloubka je 11,75, což je o 15cm méně oproti odhadu. Jižní bok šachtice je ve spodní části nechutně rozpukaný a je nejvyšší čas s tím něco udělat. Postupně uvolňujeme jeden kámen za druhým, až je dno zarovnané téměř metrovou vrstvou materiálu, který je rozměrově ve formátech tak A3 a větší, čili všechno na rozbití palicí. Prostě nářez. Další dvě hodiny jsou pryč. Po vyčištění dna se rozhodujeme k dalšímu postupu. Provádíme přibírku k volné severojižní puklině. Následuje krátká přestávka na posilněnou a pak zase zpět "ke strojům". Opět pár hodin práce a dno je čisté. Severojižní puklina změnila úklon, jak naznačovala již minule a to západním směrem, z čehož vyplývá, že následující akce se budeme muset věnovat převážně přibírkám západní stěny, abychom se dostali do původní svislice. Jiná možnost postupu stejně nebyla. Pokud bychom se úporně drželi původní svislice, stějně bychom museli (dnes již odtěžený východní bok na puklinách) odtěžit, protože by byl stejně rozpukaný, jako jižní. Stávající situace nestability jižního boku bude s největší pravděpodobností pokračovat i v dalším postupu a zřejmě z toho následně vyplyne nutné zaskružování spodní části šachtice. Uvidíme co přinesou další akce. Na závěr už jen doplnění statistiky: naměřená hloubka je 12,30, postup 55cm a odtěženo bylo dnes 162 velkých kýblů.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59) Pracovní akce 24.10.2009 - Kamenný ponor  nový vchod

Účast: Hawk,Anife a Luky

Na dnešní opět pošmourný den je připraveno zabudování žebříků a instalace a odzkoušení vrátku a příslušenství.  Není nás sice moc, ale troufám si říct, že si určitě poradíme. Nejdříve usazujeme vrátek a potom proběhne montáž dvou žebříků. Pak už nic nebrání tomu, aby byla provedena funkční zkouška vrátku. První spouštění a vytažení na prázdno proběhlo bez problémů, už jen dolaďujeme polohu vrátku.  Následně je provedena přibírka západního boku šachtice a hned potom zátěžový test zvedacího zařízení. Nutno podotknout, že se velice špatně odhaduje hmotnost kamenů, takže první nádoby jsou docela přetíženy. Postupně ubíráme množství, až si odzkoušíme, že optimální zatížení je tak obsah čtyřech velkých kýblů, což je objem tak 80 l. I tak je to paráda. Materiál po přibírce je odtěžen maximálně tak za hodinu a půl. Stíháme ještě udělat další přibrání boků pro upravení profilu. Před tím děláme kontrolní měření. Dosažená hloubka je 12,5 m, tedy postup 20 cm.  Než dnes všechno dokončíme je venku pořádná tma. Na dnešní činnosti na povrchu se obětavě podílel náš dobrý známý, pan Ševčík ze Suchdola. Děkujeme za jeho pomoc.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60)Pracovní akce 28.10.2009 Kamenný ponor

Účast: Hawk, Anife, Luky a pan Ševčík

V půl deváte ráno jsme na místě. Nejprve probíhá příprava materiálu. V plánu je dnes dokotvení žebříků a pokračování v ražbě šachtice dle možností. Od poslední akce je na dně docela velká hromádka materiálu po přibírce boku. Rozdělujeme si práci. Luky jde kotvit žebříky a já přivrtávat boky pro další přibírku, dokud se dá na něčem stát. Anife má službu na povrchu. Než dokončíme přibírku je něco po dvanácté hodině. Dáváme něco málo teplého do žaludku a pak se vrháme na těžbu. Po prvních barelech musíme znovu ven a provést úpravu kotvení vrátku. Budeme muset pro těžbu provést úpravu konstrukce, aby se nemuselo vždycky řešit přesné umístění vrátku. Jdeme znovu nakládat narubaný materiál. S postupným odebíráním jsme rovněž nuceni obírat nesoudržné boky šachtice z důvodu bezpečnosti, takže foroty je stále dosti. A mnohdy ve formě značně velkých balvanů. Ke slovu přichází palice  a jiné drtící nářadí. Narubaný materiál se nám ani nedaří dotěžit, protože velikost balvanů už je nad naše síly. Ke slovu tedy opět přichází vrtání. Při tom se ještě přivrtávají na několika místech boky k doladění profilu.  Než dokončíme tyto přibírky začíná venku pršet a navíc se úplně setmí. Končíme v půl šesté. Bilance na závěr: hloubka neměřena, vytěženo 46 barelů což je 184 velkých kýblů, zlomený oblíbený vrták, nějaké ty modřiny, což je zhruba všechno.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61)Pracovní akce 31.10.2009 - Kamenný ponor

Účast: Hawk, Anife, Luky, Alda a host Jirka Tobiáš

Poslední říjnová sobota bude pro změnu slunečná,  ranní mínusová teplota zabalila travní porost do jinovatky. Na závrt dorážíme kolem půl deváté. Instalujeme vrátek a připravujeme materiál pro těžbu. Do šachtice sjíždějí dnes první Anife s Lukášem, ostatní se staráme o obsluhu vrátku a odklizení materiálu. Kromě toho zde sledujeme pohyb konstrukce při těžbě a pokoušíme se naplánovat její vylepšení a zpevnění, pro zvýšenou zátěž. Koncepce je připravena, jen ji uvést do praxe. Utekla přibližně hodina a půl až dvě a materiál je vytěžen.  Střídáme se v šachtici.  Dolů jdu já a Jirka, připravujeme přibírku dna.  Situace ve spodní části šachtice je následující - dno je tvořeno opět plotnou se stejným úklonem jako v předešlých případech, na jižním boku je po celé délce puklina, která kolmo navazuje na puklinu na východní stěně. Jižní puklina je velice výrazná, protíná západní štěnu a zde je vyplněna kameny promísenými hlinito písčitými výplněmi nestabilního charakteru. Celý jižní bok je od pukliny značně rozlámaný a po provedení přibírky budeme muset provést revizi stability a rozhodnout se pro další zabezpečení pracoviště. Po provedení přibírky dáváme krátkou pauzu na občerstvení. Následně jdou dolů Luky a Alda. Odtěžují materiál a narážejí ve dně na měkou vrstvu rezavého pískovce s podílem jílu, který se poměrně snadno odkopává a mimo to se v severovýchodním rohu dna otvírá volná prostora šířky tak 20 cm směřující svisle dolů cca 80 cm a pak stáčí pod stávající zbytek plotny a v ústí prostory je zaklíněn  napříč kámen, takže se tam nedá pořádně nakouknout. Střídám dole Lukáše a reviduju stav jižního boku šachtice. Není to nic moc, jeden volný kámen vedle druhého. Uvolňuji první kameny. Situace není nijak dobrá, Alda jde nahoru, abych měl víc místa pro manipulaci. Pokračuji v obtrhání dalších kamenů a balvanů. Dno je rázem víc jak do metrové výšky znovu zaplněné. Rozměr šachtice ve spodní části se tím pádem podstatně zvětšil a jižní bok a teď už i část západního boku nevykazuje potřebnou stabilitu. Tento stav bude pokračovat i při dalším postupu, takže zde není jiná možnost než od příště provádět budování dřevěné výztuže včetně pažení a zakládání. Tím se ovšem postup bude zpomalovat, ale bude bezpečnější. S tímto zjištěním dnes opouštíme pracoviště. Postup od posledně odhaduji tak na 40-50 cm.

Hawk

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode