prosinec 2009

68)První prosincová pracovní akce 5.12.2009 - lokalita Kamenný ponor nový vchod.

Účast: Hawk, Anife a Luky

Dnes nás čeká rozebrat ten velký balvan zasahují do profilu šachtice a pak pokračovat v těžení materiálu, který ještě stále v neurčité vrstvě zakrývá původní dno Vajíčkového komína. Ze všeho nejdříve provádíme fotodokumentaci situace dna šachtice a naměření hloubky 18m. Profil šachtice je cca metr nad dnem rozdělen úzkým mostem tvořeným z kamenů a hlíny a o tento most se opírá onen zmiňovaný velký balvan zasahující značně do profilu. Nepříjemnou skutečností je navíc to, že na něj navazují další balvany a pod všemi je volná prostora výšky cca 20 cm, která pak dále směrem k cestě odbíhá do jakéhosi bočního komínka. Celá tato partie mi silně připomíná původní vstup do této lokality, tedy jeden velký shluk balvanů, vzájemně se podpírající a kde není radno v této struktuře nic moc měnit. Nemáme však  jinou možnost, než to udělat. Navrtáváme zmiňovaný balvan a provádíme jeho rozebrání na balvany menší. Jak je vidět, byl mnohem větší než se zdálo.  Navíc se jeho odstraněním uvolňují další velké balvany, které musíme rovněž rozebrat. Mimo jiné se rozpadá i zbytek mostu, který sporadicky rozepíral dva veliké, krásně erodované vápencové kolosy vybíhající z jižního boku. Osypávání písku nás upozorňuje na pohyb kamenů. A nejen to, ale u bočního komínka vypadává i docela velký kámen asi tak deset kilo těžký a objevuje se znatelná trhlina v pískových výplních mezi kameny. Dalo se to do pohybu. Přerušujeme těžbu a rychle připravujeme provizorní rozpěry z trámků. Postupně rozepíráme oba dva kameny, které se daly do pohybu a myslím si, že to bylo tak tak. Pokud bychom  je nepodchytili, došlo by nejspíš k uvolnění dalších kamenů a možná i k zavalení dna šachtice. Kdo ví. Rozhodně by nám to značně zkomplikovalo život. Příště to bohužel zase vypadá na dřevěnou šichtu (tak se to říkalo na šachtě, když se nedělalo nic jiného, než budovala výztuž). Ale vraťme se od těchto úvah k realitě. Balvany jsou rozepřeny, tak pokračujeme v odtěžování materiálu. Již několik, asi tak osm výškových metrů, nás neustále provází významná puklinová zóna z jihozápadního směru a všechno nasvědčuje tomu, že tudy bývá tato část jeskyně občas proplachována vodou, o čem svědčí hrubozrné písky mezi erodovanými kameny značné vlhkosti a dnes si všímáme i volné prostory, která je částečně ukryta za zaklíněným balvanem v této puklině, v současné době už asi dva až dva a půl metru nade dnem. Puklina se zde zvedá ve volnou prostoru, odhadem do výšky tak zhruba tří metrů. Během zaměřování šachtice, které plánujeme jakmile bude dokončeno odtěžení a zabezpečení proti závalu, bude i tato prostora zaměřena. Ale mimo to, že zde jsou zřejmé volné prostory zhora, i ve spodní části jihozápadního boku je stále zřetelný volný profil, sice zapadaný kameny, mezi kterými se prosypává písek někam dolů. Je zde ještě stále možná varianta, že se jedná o neodtěženou výplň, která sem napadala při ražbě šachtice, ale při bližším ohledání chodbičky vedoucí ze šachtice do původní jeskyně to vypadá, že zbývá ze dna odtěžit tak 30 až 40 cm materiálu. Ale pak poslední kámen u jihozápadního boku šachtice, který se nám nedaří prozatím vytáhnout, je už o něco níž než dno a písčité výplně se mají stále kam odsypávat.  Zde se sama naskýtá nová teorie o možném pokračování ve stávajícím svislém směru po této puklině. Ale pořád ještě není odtěžené dno až do původní polohy, takže pak se uvidí. Podle stavu masivu v této části jeskyně bych se tomu ani nedivil, kdyby zde bylo pokračování ve svislém směru. To by ovšem zcela měnilo stávající situaci. Na potvrzení nebo vyvrácení této možnosti si ještě musíme počkat. Je už téměř půl sedmé večer a únava některých členů týmu je zřejmá, neboť je nemá kdo vystřídat. Pro dnešek tedy končíme a zase někdy příště.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69)Pracovní akce 11.12.2009 Kamenný ponor - vyjimečně v pátek

Účast: Hawk, Luky a Hrůza

Na dnešek je všechno připraveno na zabudování výztuže. Už včerejší den jsme s Lukášem připravovali několik hodin materiál, což znamenalo vyrazit do lesa, vyhledat vhodné stromy, skácet, nařezat na potřebné délky, odnosit a naložit do auta a na vozejk a pak připravit ještě všechno další potřebné pro budování dřevěné výztuže. Dnes jdem na to. Od rána prší a dostat se se vším tím materiálem až nahoru ke vchodu do Kamenného ponoru bude docela nesnadné. Nakonec se nám daří vyjet s nákladem celkem bez problémů. Co nejrychleji se snažíme všechno připravit a pak jedem s Lukym dolů. Hrůza -Tomáš bude dělat přípravu a posílat potřebný materiál. Není vůbec snadné založit výztuž. Rozeklané boky šachtice jsou u dna převážně vytvořeny různě zaklíněnými balvany, ale rozhodně né v nějaké rovině, od které by se dalo začít. A snažit se o odebrání nějakého balvanu není nejvhodnějším řešením  s ohledem na beztak už značně narušenou stabilitu. První rám výztuže je neskutečně šišatý, šikmý a šejdrem. A opět se zde potýkáme s malým prostorem pro práci s motorovou pilou. Nakonec je první rám dokončen a jakž takž uklínován. Pouštíme se hned do dalšího. Podlaha z několika prken je nic moc, musíme neustále dávat velký pozor kam šlápnout, aby nebyl nějakej průšvih. Rovinu pro další rám opět nejde dodržet, je to prostě celé na draka. V rámci možností dokončujeme druhý rám. Jdeme se nahoru drobátko posilnit. A zde je navíc ještě pěkná zima. Pobyt nahoře zkracujeme jak jen to jde a nejen kvůli zimě, ale i proto, že musíme ještě vybudovat alespoň jeden rám a do těch nejhorších míst zabudovat nějaké pažení. Třetí věnec umísťujeme tak, aby výztuž podepřela jeden z největších převislých balvanů, který vyčnívá z východního boku šachtice. Konstrukce tohoto věnce je opět atypická, ale už je celkem v rovině. Jediné co bude asi v budoucnu horší, bude následné usazení skruží zde dole a jejich spouštění a průchodnost v místech výztuže. Ale to už zase předbíhám. Na závěr ještě pažíme boky deskami a přiměřeně zakládáme odřezky dřeva, které máme k dispozici. Celá tato dnešní činnost nás docela vycukala a proto  balíme a navíc, stejně se už zase stmívá. Podle předpovědí se má zhoršovat počasí a pokud napadne sníh, už se pak na ponor s technikou horko těžko nedostaneme. Takže příště podle počasí.

Hawk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70)Pracovní akce 17.12.2009 Kamenný ponor - nový vchod

Účast: Hawk, Anife a Luky

Konec roku se nezadržitelně blíží a s ním se samozřejmě obvykle dostavuje i zima. Se zimou jsou jednoznačně spojeny termíny jako: sníh, mráz, lyže , brusle, sněhuláci, ... ale co jeskyně? Výhoda je zde nesporná, že v jeskyni jsou teploty zpravidla nad nulou (pokud se ovšem nejedná o ledové leskyně) a tudíž tam si na nás mráz nemůže.  Jedině před jeskyní, tam jsme vystaveni nepřízni zimního počasí nadoraz. A to je i případ práce na Kamenném ponoru. Poklop na skružích je ozdoben ledovými nánosy - tedy zevnitř a po jeho otevření ze skruží stoupá znatelný oblak páry. "Asi bude dole nějaká prádelna". Dnešní akce je pro tento rok pravděpodobně na této lokalitě poslední. A podle počasí a hlavně množství sněhu to může být na delší dobu. Necháme to na přírodě, jak se k tomuto tématu vyjádří.

Přijíždíme tradičně kolem deváté hodiny. Louka je tentokrát perfektně umrzlá a malá vrtsvička prašanu nám nečiní žádnou potíž. O to zajímavější zážitek je převlékání do pracovního oblečení. Následuje instalace vrátku a dalších potřebných doplňků a pak už hurá na to. S určitými výčitkami sjíždíme do šachtice, zatímco Anife si užije toho mrazu nahoře. Pouštíme se do práce, odtěžujeme ze dna materiál, který jsme minule uvolnili při dřevení a pak se postupně prokousáváme hrubými štěrky, kterými je zaplněno původní dno. Důvodem je srovnání výškové úrovně se starou částí jeskyně pro ulehčení transportu materiálu, který se bude odtěžovat na povrch. Odhadem musíme ještě vyklidit minimálně metr až metr a půl nánosů. Štěrky jsou tvořeny valouny velikosti od jednoho do deseti centimetrů a jsou hojně prokládány většími kameny. Celá tato struktura je značně mokrá. Postupným odebíráním se z východní strany obnažují větší kameny, které jsou vzájemně dobře podepřeny, ale zasahují značně do prostoru, který musíme vyčistit. Řekl bych, že to nevěstí nic dobrého. Jedeme nahoru na malé občerstvení. Čeká nás zde pěkná "kosa". Na nejjednodušším vařiči "dřívkáči"připravujeme na pánvici přírodní kuřecí plátky. Horké jídlo je dnes v tom mrazu senzační. Pak ještě horký čaj a rychle zpět do jeskyně.   Po odtěžení dalších několika beček, zjišťujeme, že kameny jsou ve spodní části podepřeny jen nepatrnými asi dvaceticentimetrovými valouny a tím pádem nic nezabrání jejich následnému vyvalení a pádu. Rychle vyklízíme ze dna nářadí a provádíme řízené řícení. Jen se dá špatně odhadovat co všechno se přitom dá do pohybu. A je toho víc než dost. Celkem na poslední chvíli se zavěšuji na spodní výztuž mimo dosah kamenů. A to ještě není všechno. Ještě se začíná vyvalovat pěknej balvan z jižního boku, těsně pod výztuží. Jen doufám že výztuž vydrží. Jeho pohyb se zastavuje, ale nemám chuť si nechat "v zádech" takového macka. Sedám si do závěsné lávky a balvan shazuji dolů. Je to pěkné nadělení. Co jsme doteď vyklidili, je bohatě zase zpět a ve tvarů balvanů. Takže ke slovu přijde kreace s palicí uchopené v pravici i levici. Než se dostáváme až tam, kde už jsme dnes jednou byli, uteče spousta času. Přibíráme ještě něco málo navíc a průchod do jeskyně je dostatečný i pro nás velká chlapiska. Po dvaceti letech se opět dostávám na místo, kde jsme tehdy prováděli průzkum. Ani to zde už nepoznávám, už ani ta paměť není co bývala. Pro dnešek a letošek je to asi všechno. Další vývoj situace bude muset počkat. Pro závěr ještě proměřujeme hloubku šachtice a ta je celých 19 m od terénu nahoře. Na úplný závěr se jede dolů podívat za odměnu Anife, aby si udělala představu jak to zde vypadá a proč jsme nahoru poslali takovou hromadu materiálu a hlavně, aby mohla nakouknout do staré části jeskyně. Pak už nás jen čeká převlékání v mrazáku, kde jsme si před tím uložili oblečení a hajdy k domovu. To je pro dnešek definitivně všechno.

Hawk

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71)27.12.2009 - Kamenný ponor - nový vchod

Účast: Hawk, Anife a Luky

Vzhledem ke shovívavosti počasí jsme dnes opět na lokalitě. Cílem dnes není kopat a těžit, ale zaměřit stávající stav šachtice, aby bylo možné zhotovit alespoň schématický nákres značně členitého  nového vchodu. Příprava a samotné měření nám zaberou několik hodin. Po dokončení měření se ještě chceme pokusit o rozšíření vstupu do staré části jeskyně, kde je ve východním boku průlezu velký kámen a málo místa k jeho ruční destrukci. Nezbývá než použít mikrotrhací práce. Zatímco vrtám, Luky vleze do staré části s úkolem udělat tam pár obrázků, neboli pořídit nezbytnou fotodokumentaci. Situaci mu ztěžuje protékající voda a to, že mu chybí osvětlovač, ale i tak jsou nějaké snímky k mání. Než dokončí svůj úkol, je všechno připraveno k minidestrukci. Kámen je na závěr slušně naporcován. Pro dnešek balíme a jedeme k domovu, kde nás čeká zpracování naměřených hodnot a vyhotovení mapky šachtice. Těžbou se budeme zabývat až příště a je klidně možné, že tobude ještě letos.

Hawk

Mapky jsou uloženy v odkazu "Lokality" Kamenný ponor - mapy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72)Už skutečně poslední akce letošního roku 29.12.2009 - Kamenný ponor

Účast: Hawk, Anife a Luky

Dnešní den je od rána zalitý sluncem i když teploty jsou mírně pod bodem mrazu, bude to jistě příjemná změna oproti neustálým mrakům. Na lokalitu dorážíme jako vždy a přípravu pracoviště máme natrénovanou x-krát, takže všechno jde jako na drátkách. Dnešním cílem je pokusit se odtěžit materiál tak, aby dno šachtice bylo v úrovni dna staré chodby. Je to v podstatě taková fádní činnost, nakopat ušlapaný materiál, naložit kbelíky, vysypat je následně do těžební nádoby, vytáhnout na povrch, zde vysypat a roztřídit kameny a drobný materiál na samostatné hromady, a mezi tím už zase ti dole chystají další várku kamenů a štěrků promíchaných s pískem a hlínou. Bonusem je samozřejmě rozbíjení velkých kamenů palicí. A že jich není zrovna málo. Celá spodní část šachtice má jednoho společného jmenovatele, lépe řečeno několik posledních metrů a to je, že kromě severozápadního boku, je celý zbytek tvořen shlukem velkých až  obrovských balvanů, mezi kterými jsou čas od času volné mezery směřující někam dolů, ale jsou všechny pod hranicí průleznosti. V nejnižší části šachtice je tomu obdobně. Opět se otvírají různé "průhledy", kam je možné posvítit a nakouknout a případně nafotit - viz.

V jednu hodinu dáváme pauzu na jídlo - doposud je vytěženo 21 "beček". Venku docela pofukuje a teplota se drží kolem nuly a naše promočené a propocené oblečení docela studí, proto zase co nejrychleji jedeme do nitra Kamenného ponoru.  Ze severozápadní strany těsně u dna začala před přestávkou natíkat voda, zřejmě se dostáváme do blízkosti pískovcové plotny, která zde vytváří v podstatě dno celé jeskyně. Postupně prokopáváme celý průchod do staré části a snižujeme dno šachtice zhruba na stejnou výškovou úroveň. Na jižním boku se mezi balvany objevuje otvor něco přes metr směřující dál k jihu a taky dolů. Dno je stále ještě tvořeno kameny a pískem, tvrdý pískovec zatím nikde. Začišťujeme stávající úroveň a doměřujeme hloubku cca 19,60 m. Celkem se dnes vytěžilo 42 beček. Ještě na závěr jede dolů Anife, aby se mohla podívat na stav naší práce a po těch dvaceti letech mohla i do staré části jeskyně.

Co dodat na závěr: chtěli jsme se letos dostat novým vchodem až do staré části jeskyně, to se podařilo, ale nestihlo se provést zaskružování spodní části šachtice a následné vystrojení žebříky. Stav masivu, kterým jsme procházeli nebyl zcela příznivý, což podstatně ovlivnilo časově celou činnost. Další kapitola naší speleologické činnosti už bude datována do roku 2010.

Hawk

PF 2010

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode