červenec 2009

31)První pracovní akce v druhé polovině roku 6.7.2009

Účast: nakonec jen Hawk, Anife a Luky

Rozhodnutí padlo až včera, ale protože nechceme sedět doma, jedeme pokračovat v sondě v jedenáctce.  Něco po deváté jsme na místě. Krátká lanovka je zabudovaná coby dup. Na starém dně je poměrně veliká kupka kamenů, která musí nejprve na povrch. Neobejde se to bez palice a hrubé síly. Pak už začínáme rozšiřovat sondu, která zde byla vykopána na jaře. Materiál je docela různorodý. Převažuje jílovitá vlhká hlína, kombinovaná hojně  kameny různých velikostí, ztrouchnivělým dřevem, občas se vyskytne nějaký artefakt z minulého století - jako jsou skleněná zavařovací víčka, německá helma ze druhé světové. Jsou to už jen chabé pozůstatky značného množství odpadu, který sem byl čas od času člověkem odložen a který jsme odtud již odklízeli. Končíme v půl páté odpoledne. Je vytaženo tři sta kbelíků kamení a hlíny, cítíme to v každém svalu. Určitě tato lokalita bude nakonec docela zajímavá.

Hawk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32)Pracovní akce 11.7.2009

Účast: Hawk, Anife , Johny a Luky

Jedenáctka vydává další odpady. Vyklizení pozůstatků uložených odpadů pokračuje - obdobně jako minule i dnes objevujeme v zasypaném jícnu další poklady ve formě plechovek od barvy, skla a dalších těžko identifikovatelných součástí nějakých předmětů.  Současně s těmito poklady bylo taky  vyzveduto 260 kbelíků kamení a hlíny.  Co se týká odpadů volně ukládaných  do přírody bude to problémem úplně všech obcí na území nejen Moravského krasu. Ale to je zřejmě zcela legální činnost pro obyvatelstvo žijící v těchto oblastech. Obecní úřady nemají finance na zřizování sběrných dvorů a tak obyvatelstvo využívá okolí svých bydlišť k těmto účelům. Všichni o tom sice ví, včetně Agentury ochrany přírody, ale zřejmě nikdo nemá tu moc iniciovat nějaká účinná opatření. Zřejmě nemá smysl se vůbec rozčilovat,  nezbývá než, pokud se nám chce, můžeme to jít po někom uklidit, ale hlavně si nesmíme myslet, že to bude nějaká zásluha a že to někdo ocení. Spíš můžeme očekávat reakce opačné. Dost nářků.  Můžeme kromě toho nehezkého vidět i hezké.

Tak zase příště.

Hawk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33)Pracovní akce 18.7.2009

Lokalita: 54B - Kamenný ponor

Účast: Hawk, Anife, Jedla, Luky, Johny, Aleš, Pavel a Patrik

Dnes dopoledne bylo započato s otvírkou nového vchodu do lokality Kamenný ponor.  Historie výzkumu v této lokalitě sahá do minulého století. Práce, které zde byly prováděny nebyly nijak snadné a ten kdo se zde na činnosti podílel mi snad dá i za pravdu, že tomu tak skutečně bylo. Pokusy o proniknutí do nových prostor ztroskotaly na nedostatku prostoru pro ukládání odtěženého materiálu a tehdy vznikla myšlenka na otevření nového vchodu někde nad koncovou částí jeskyně a vytvoření  možnosti k deponování odtěžených materiálů až na povrch. Myšlenka byla sice dobrá, ale realizace ztroskotala na nákladnosti tohoto projektu. Lokalita byla pak na dlouhou dobu opuštěna a výzkum v podstatě ukončen. V roce 2008 zde byl proveden skupinou Topas barvící pokus, ale předpokládaný výsledek, že všechny vody tekoucí do podzemí z této části krasového území, se nakonec objevují v konstatním přítoku v Amatérské jeskyni, se bohužel nepotvrdil. Taková malá záhada. Roky utíkají a není na co čekat. Plány na otvírku nového vchodu byly oprášeny a dnes konec konců i zahájena práce.  V místě vytyčeného vchodu bylo započato hloubení šachtice o rozměrech 140x140cm. Do hloubky jednoho metru byla převážně hlína, pak se objevují první kameny. Postupně jsou větší a je jich stále více. Tím se samozřejmě postup zpomaluje a velké nástroje postupně nahrazují nástroje menší, které se osvědčily při práci v jeskyních. Naši práci před třetí hodinou přerušuje hustý liják, takže nakonec po kratším čekání vyklízíme pole. Další pokračování bude muset být až příště. Dosažená hloubka je cca do 1,5m.  A to je pro dnešek vše. Ještě pár snímků  na závěr.

 

 Zlověstná šeď a pak konec

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34)Pracovní akce na otvírce nového vchodu na Kamenném ponoru dne 25.7.2009

Účast: Hawk, Anife a Jedla 

I když jedeme dnes jen tři, nemění to nic na skutečnosti, že se nebojíme ani "tak náročné akce" , jako je otvírka nového vchodu na této lokalitě.  A můžeme ujistit všechny, kteří se o nás tak bojí,  přes to že jsme teprve "nová zájmová skupina" mimo ČSS, nekopeme do země poprvé, ani zde v krasu.

Meteorologická předpověď na dnešek nic moc a ani uplynulý týden to nebyla žádná sláva. Šachtička vydržela deště bez újmy, takže můžeme bez zdržování pokračovat. Anife jde první kopat a vylamovat kameny a my ostatní se staráme o přesuny hmot v terénu a rozbíjení kamenů a opravu cesty. Ještě před zahájením zkoušíme přeměřit minule odhadovanou hloubku a výsledek je v průměru tak 1,3m. Po první půlhodině jsme na dokonalé provozní teplotě. Všechno jde doposud hladce. Přibližně po hodině střídáme. Kameny se postupně mění v balvany, které jsou neskutečně zatmeleny jílovitou zeminou a jsou mnohdy důmyslně navzájem uklínovány tak, že je občas hlavolam, jak je zdolat. Každá situace se dá ale samozřejmě řešit. Po přestávce na občerstvení se opět pouštíme do práce a podobně jako minule se přiženou dešťové mraky a vydatná sprška tak na půl hodiny. Přerušení práce využíváme každý jinak, někdo četbou a jiný krátkým spánkem. Po dešti se vracíme k práci. Rozbíjíme další a další kameny ať už pomocí palice či bouracího kladiva. Ještě dvakrát nás přitom kropí krátká přeháňka, ale už nás to od činnosti neodrazuje. Vykopaný materiál se už podává nahoru hůř a hůř.  V půl šesté odpoledne práci ukončujeme. Přeměřujeme hloubku a v nejhlubším místě je to tak 2,4m, ale dno je samozřejmě členité v rozmezí tak 30 cm. Boky výkopu jsou doposud stabilní. Na příští akci bude provedeno pažení a postavení konstrukce pro tahání materiálu. Balíme  a odjíždíme právě včas. Opět se ženou tmavé mraky a tentokrát je té vody docela dost.

Hawk

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode