listopad 2009

62)Pracovní akce 7.11.2009 Kamenný ponor

Účast: Hawk,Anife a Luky

Předpověď počasí pro dnešní den vyšla dokonale. Pravé dušičkové. Prostě mlhy a mrholení a tím pádem bláto, mokro a nevlídno. Na kluzké polní cestě dnes musíme použít řetězy, abychom se s materiálem dostali až k závrtu. Jinak bychom tu hromadu materiálu mohli nosit pěkně "růčo". Dnešním plánem je provážit střed  skruží na dno, dle potřeby přibrat boky a zabudovat provizorní dřevěnou výztuž, z důvodu nebezpečí vypadávání kamenů z porušeného masivu.  Do práce se pouštíme samozřejmě s chutí.  Nejprve prodlužujeme odvětrání, pak přichází na řadu provážení středu olovnicí.  Z výsledku jsme docela překvapení, protože střed vychází víc k východu a jihu, než bychom čekali. Západní  a severní bok je docela v převisu. Nakonec je to celkem pochopitelné.  Při postupu jsme prostě uhýbali od nestabilních boků, abychom je zbytečně víc neuvolňovali, ale dnes to stejně musíme udělat. Provádíme přibírku jižní a východní stěny v rámci možností. Výsledek se zdá nakonec docela dobrý a tak se pouštíme do budování výztuže. Jediná potíž je v tom, že musíme všechno řezat na míru přímo dole v šachtici, ale místa zde zas tolik není na nějaké zázraky. Zakládáme první věnec na příhodné úrovni,  v místech kde se dají vytvořit lůžka k zabudování výdřevy. Dokonce se daří věnec zabudovat celkem do roviny, na řadu přichází rozpínky a následuje další věnec nahoru, dotažení výztuže dřevěnými  podložkami a klíny. Poslední fází je zapažení věnců prkny a dle možností zakládka kameny (vyplnění volných prostor za výztuží) obzvláště tam kde jsou boky uvolněné. Materiálu na zakládku máme dost a dost. Východní bok zasypáváme i drobným materiálem, protože jsme si zde k tomu  pažení přizpůsobili. Než to všechno realizujeme je venku zase tma a to nám zbývá  na příště dokončit zakládku západního boku.

Další postupy nejdříve až za týden.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63)Pracovní akce 14.11.2009 - 16. - 17. 11.2009

Účast: Hawk, Anife a Luky

Uběhl další týden a proto opět přijíždíme na Kamenný ponor. Rozhodujeme se o prodloužené pracovní akci  až do úterka 17.11. 2009,  vzhledem ke konkrétní situaci stavu dna šachtice, takže podrobnější zprávu vytvořím až po ukončení celé akce.

Hawk

14.11.

Sobota - probouzející se den je obestřen mlhavým oparem a po dlouhé době si zase můžeme užívat slunečních paprsků.

Po minulé akci je v nestabilních partiích zabudována dřevěná výztuž a zbývá už jen dokončit zakládku z kamenů a pak pokračovat v těžbě uvolněného materiálu. Během dopoledne a části odpoledne dotěžujeme všechny kameny a hlínu až na dno šachtice. Puklina kterou stále sledujeme už z předchozích metrů se dnes otvírá na šířku až 15-20cm a je vidět že se rozšiřuje. Volná hloubka pukliny je minimálně půl metru a dno je zaplněno písčitým sedimentem, který je zjevně splavován po spádu ze západní strany. Přivrtáváme a provádíme přibírku jako vždycky. Než je přibírka dokončena je venku tma. Naměřená hloubka je 13,50. Od posledního odhadu postup půl metru. Do volné prostory zbývá cca 1,5 až 2,5 m. Tato skutečnost a stav sedimentů v puklině nás přesvědčují o tom, abychom do krasu vyrazili co nejdříve. V neděli dopoledne nakonec padá rozhodnutí, odjezd je stanoven na 13.00 a hned v pondělí ráno zahájení.

64)16.11.2009

Účast: "setrvalý stav"

V osm ráno jsme na místě. Počasí už nic moc, ale to se nedá nic dělat. Nezbytná příprava vrátku a odzkoušení a pak už naplno do práce. Jen se v nádrži elektrocentrály dělá vír. Nejprve odtěžujeme kameny velké a pak menší a nakonec hlínu a štěrky a sedimenty z pukliny. Poměrně rychle se zahlubujem. Sedimenty jsou místy velmi písčité a dají se dobře nabírat. Do oběda postupujeme na hloubku 14,25. Dáváme krátkou přestávku na jídlo a pak zase jedeme nedočkavě dolů. Další desítky čtyřkýblů (to je objem těžní nádoby) jdou nahoru na denní světlo. Ze západní pukliny se uvolňují a opadávají sem tam kameny a sediment je hrubší  mokrý písek a nakonec ve dně v píscích narážíme na další kameny, které jdou poměrně snadno vytahovat, až se otvírá další volná prostůrka. Vane z ní znatelný průvan. Venku už je sice tma, ale pokračujeme dál, protože je reálná možnost, že se puklinu podaří uvolnit. Po  další hodince práce je puklina volná a máme pod nohama otvor tak 30x40, směrem dolů se rozšiřující a jdoucí do hloubky tak 3,5 metru.Na tomto snímku je situace na dně volné prostory.

Volné kameny nás odrazují od pokusu  sestoupit až na dno a mě osobně odrazuje i rozměr průchodu, který je pro mou figuru stále malý. Dnes bylo vytěženo 75 čtyřkýblů což je 300 jednokýblů -  konečný postup tomu odpovídá. Naměřené hloubka na dno je 17,70. Pro dnešek končíme a jdeme oslavit dnešní úspěch. Zítra se pokusíme rozšířit stávající průchod.

65)17.11.2009 počasí - hnusně.

Ráno dorážíme na místo a pouštíme se do další práce. Včerejší záběr je na nás pěkně znát. Proměřujeme střed skruží a podle toho se snažím provádět přibírku balvanů vyčuhujících z boku a šikmé plotny, která se svažuje k volnému průchodu od západu. Zatímco vápencové balvany pukají jedna radost, šikmá plotna stále odolává.  Materiál není vápenec a má spíš charakter nějakého slepence, který se odlupuje po nepatrných šupinách. Elektrické bourací kladivo vykazuje snížení výkonu, takže se nedaří. Nakonec se celá plotna odtrhává a popojíždí směrem k průchodu až se nakonec opře o protější  východní stěnu. Je silná tak půl metru a rozměr tak 1,2x1,2m. Celý západní bok nevykazuje žádnou zvlášť stabilitu na posledním metru výšky, protože celý poslední metr je ze stejného materiálu. Už to prostě zas vidím, že zde budeme muset pravděpodobně zabudovat  dřevěnou výztuž a pak celý tento úsek zaskružovat. Naše únava se znatelně zvyšuje. Na závěr na odtrženou plotnu nasazujeme osvědčenou metodu tzv." přímého nasilí" a rozbíjíme ji na několik i tak dost velkých kusů. Tímto aktem zcela vyčerpáváme své fyzické fondy a z místa činu zbaběle dezertujeme. Pokud bychom chtěli zavzpomínat - tak první kopnutí na novém vchodu bylo provedeno 18.7.2009, takže utekly bezmála čtyři měsíce a jsme ve volné prostoře. Bude jistě ještě několik akcí trvat, než se dokončí rožšíření, zabezpečení a odtěžení té kupky materiálu na dně a vyztužení nestabilních boků a vlastní vystrojení šachtice, ... než se bude moci přistoupit k tomu, proč se zde tato šachtice razila. Ale tím už předbíhám dalším událostem.

Tak zase příště          Hawk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66)Pracovní akce 21.11.2009 Kamenný ponor

Účast: Hawk, Pája a Luky

Cílem dnešní akce je vytěžit co nejvíce materiálu  a rozšířit úzké partie průlezu do volné prostory.  První dvojice Pája a Luky jdou dolů a obsluha vrátku je moje parketa. Odtěžujeme asi deset beček kamení a Pája prolezl do volné prostory. Díky materiálu napadanému dolů se změnila situace ve Vajíčkovém komínu natolik, že to nepoznává.  Nemůže najít průchod do jeskyně. Potom se protahuje dolů i Luky a výsledek je stejný. Rozhodujeme se, že bude provedena kontrola stavu starým vchodem. Na místě je zjištěno, že vstup do Vajíčkového komína je neprůchodný díky napadaným kamenům a balvanům. Takže po vytěžení napadaného materiálu bude všechno v pořádku. Střídáme se, jedu dolů s Pájou a provádíme přibírku západní stěny průchodu. Po přestávce na sváču těžíme co jsme přibírkou připravili.  Některé z kamenů jsou ale tak velké, že se nevejdou do bečky a navíc jsou tak zaklesnuté do průchodu, že nezbývá než opět nasadit hrubou sílu. Páju střídá dole Luky. Po destrukci jsou kameny sice menší, ale stejně trvá ještě dost dlouho, než je upravíme natolik, že se vejdou do bečky ( těžní nádoba). Některé tam musíme jen nakulit, protože uzvednout  se ani dost dobře  nedají.  Pája nám nahoře "děkuje" za to, že neposíláme moc velké kameny. Situace v šachtici, co se týká stability boků, mění se spíš k horšímu. Jižní a východní bok je seskládán z balvanů a mezery jsou sporadicky vyplněny písčitým materiálem , na jihu jsou výplně navíc promísené drobnými kameny a znatelně propláchnuté vodou, že se samovolně materiál odsypává. To co  nedrží, musí prostě pryč. Prostora se dole díky tomu o dost zvětšuje. A nahoře materiálu docela přibývá. Bude to ještě  oříšek, jak dole zajistit převislý strop na východní straně, aby nedošlo k jeho sesutí. A kam posadit skruže, které by měly zabezpečovat průchod přes nestabilní partie šachtice. Těmito otázkami se budeme muset brzy zabývat. Vzorek "slepence" ze spodní části šachtice.

Venku už je zase tma jak v ranci, únava je taky znát, tak pro dnešek končíme.

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67)Pracovní akce 28.11.2009 Kamenný ponor

Účast: Hawk, Pája, Anife a Luky

Pokračujeme tam, kde jsme minule přestali. Dolů jde nejprve Pája a Luky. Rozbíjejí další balvany, aby se vešly do těžní nádoby a hlavně, aby se daly nahoře i vysypat a odklidit. Ne vždycky se to však podaří dokonale. Vysypávání některých je doslova vysilujícím zažitkem, dokonalé zaklesnutí za nosné čepy, což jsou jediné výstupky v jinak docela hladké kovové nádobě, je až neskutečné. Jinak to jde docela dobře. Hromada kamenů a hlíny nahoře značně narůstá. Po přestávce na občerstvení střídáme. Dole jsem já s Anife. Nejsem moc spokojen se stabilitou boků, tak po odtěžení několika nádob posílám Anife nahoru a pokouším se odstranit kameny, které se mi zdají nejméně stabilní. Několik jich shazuji, ale pak jsou zde ještě další, mnohem větší a do těch se mi vůbec nechce. Rozhoduji se k zabudování několika rozpěr, které by tyto kameny mohly podržet a přitom nepřekážely v dopravě materiálu. Luky jede dolů, aby mi pomohl s výdřevou a Pája bude nahoře řezat potřebné délky a úkosy. Rozpěry jsou zabudovány a člověk má hned lepší pocit. Pokračujeme v těžbě. Odebíráme napadaný materiál ze dna, až se na severní straně otvírá nepatrný, stále ještě dost zavalený průchod do jeskyně. Nicméně Pája nás jde překvapit,  sestupuje původním vchodem a nakonec se protahuje do Vajíčkového komína - respektive do míst kde tento komín původně byl a kde je dnes dno šachtice - stále ještě značně zapadané neodtěženým materiálem. Do profilu šachtice v tom nejnižším místě ještě značně zasahuje jeden veliký balvan, který bude muset být odstraněn, aby se zvětšil životní prostor pro manipulaci s nástroji a zlepšila se zde možnost pohybu. Dnešní těžbou bylo odebráno minimálně dva metry materiálu na hloubku. Celková hloubka nebyla dnes měřena, ale můžeme to příště napravit. Ale hlavně už příště bychom měli těžit (mimo ten vyčnívající balvan) jen napadaný materiál. A teoreticky by se mohlo zvládnout vyčistit Vajíčkový komín až na dno. Uvidíme jak se nám bude dařit a kolik nás bude chtít přijet. Pro dnešek končíme, je už zase tma jako v pytli a navíc docela pěkná zima.

Hawk

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode