leden 2009

 

1) Zpráva z akce konané 17.1.2009

Účast: Havlík, Jedlička. Jonáš a Jonášová

Cílem dnešní akce je provést zaměření jeskyně č.100 V Okrouhlíku, případně jeskyně Tomášovy. Téma úkolu není nijak zvlášť obsáhlé, ale vzhledem k tomu, že většina účastníků se na mapování podílí poprvé a já už dávno bez brejlí nepřečtu hodnoty na kompasu, může během činnosti docházet k jistým časovým prodlevám. Především z důvodu čištění upatlaných skel, holt nikdo nemládnem a roky nikomu nepostojí ...

Ale k věci. Prvním předpokladem je stabilizace bodů, pak následuje natažení šňůry pro závěsný kompas a potom probíhá vlastní měření všech potřebných hodnot (úhly vodorovné, svislé a měření délek).Úplně nakonec se doměřuje místopis a řezy. Tuto fázi provádíme odzadu směrem k východu z jeskyně. A čím více se blížíme ke vchodu, tím jsme promrzlejší. Venkovní teploty jsou totiž několik stupínků pod bodem mrazu a měření je vždycky trošku statická záležitost, takže když si tyto okolnosti sečteme, výsledek je cvakání zubů a ve ztuhlých prstech se nedá pořádně ani tužka udržet.

Po vyhodnocení situace je vyhlášena evakuace do příznivějších podmínek – tedy návrat k teplu rodinných krbů. I když není zcela splněn náš plán, můžeme byt spokojeni.

 

Dle vlastních postřehů zaznamenaných na HDD - MZ ( hard disk – mozkové závitky) zkopíroval Havlík

 

--------

 

2)Zpráva z akce konané 24.1.2009

Účast: Havlík, Havlíková, Lukáš

Cílem je provést zkoušku svalstva při kopání a rozbíjení kamenů a přesunech na místo uložení. Tato činnost je vždycky výzvou, co jsme schopni vydržet, kam až sahá naše odhodlání a ve kterých místech našeho vědomí je ona kritická hranice únosnosti, ke které se snažíme dospět prostřednictvím - palice, rýče, krumpáče, lana a tradičního lavoru.

Od poslední kopací akce, která zde proběhla někdy na podzim loňského roku se nic nezměnilo, všechno je přesně na svém místě, jako by se zde i čas zastavil. Nejdříve rozbíjíme tři velké kameny s nimiž se skoro nedá hnout a navíc překážejí v přepravě materiálu. A nutno říct, že je z nich pěkná kupka kamenů menších. Taky nám to zabere hezkou chvilku. Následuje pak odkopávání pískovitého sedimentu mezi kameny v přední části chodby a částečné vyčištění pravé strany poruchy, kterou se zde snažíme projít. Zaklíněné balvany ve stropě, v čelbě, napravo i nalevo vzbuzují docela respekt. Mezery mezi nimi jsou dokonale vyplněny pískem různé zrnitosti ve spodní části jemnějším a v horní části hrubším a místy s drobnými valounky. Jinak prozatím nikde ani náznak volné dutiny nebo průvanu. Budeme vidět jak to půjde dál.

70 plných lavorů je pro dnešek maximální hranice našeho snažení. Pokoušíme se ještě o pár snímků zdejších prostor a pak už balíme a opouštíme toto místo, aby se zde zase mohl na dny zastavit čas.

zapsal Havlík

 

 

3)Zpráva z akce konané 31.1.2009

Účast: Havlík, Havlíková a Lukáš

Dnešním plánem je provést měření a kopání v jeskyni Tomášově. Podle situace provádíme nejprve stabilizaci bodů a následně měření polygonového pořadu závěsným kompasem, sklonoměrem a pásmem. Od místa kde se budeme snažit narovnat kopaný koridor směrem do poslední zatáčky před současnou čelbou ještě provádíme měření řezů a profilů chodby, protože tato místa poslouží pro příště na ukládání materiálu vykopaného z nového profilu. Měření v těchto nízkých prostorách není žádný med a v mnoha případech by člověk uvítal možnosti jiných živočichů, jako například otočení hlavy o sto osmdesát stupňů nebo oči na stopkách a podobně. Bohužel ani jednou z těchto schopností nikdo z nás nebyl obdařen, neboť jsme se narodili jen jako mrzáčci se dvěma rukama a špatně ohebnou páteří. I přes tento hendikep postupně zdoláváme tuto činnost jen s občasným zaklením. Provádíme fotodokumentaci místa, které bude postupně zase zaplněno vykopaným materiálem a zahajujeme kopání nového přepravního koridoru. Z času, který jsme dnes měli v plánu k dispozici, zbývá na tuto práci už jen hodina. Ale i za tuto jednu hodinu vykopeme a přesunujeme 35 nádob ( lavorů) na místo uložení. Postup je v tomto kopaném profilu asi tak jeden metr. Prostora mezi stropem a zasedimentovaným dnem se postupně otvírá a ukazuje se opět volná mezera cca 10 až 15 centimetrů vysoká, bohatě zdobená krápníkovou výzdobou a dá se dosvítit odhadem na vzdálenost kolem šesti metrů. Čas se nachyluje k době odjezdu, tak ukončujeme činnost a jedeme k domovu. Po dnešní akci jsme sice unaveni, ale spokojeni s výsledkem, který naši únavu mnohem převyšuje.

Tak zase příště.   Havlík

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode