květen 2009

21)Pracovní akce na lokalitě Tomášova jeskyně 2.5.2009

Účast: Hawk, Anife, Jedla a Luky

Pokračujeme tam, kde jsme minule práce ukončili.  Dnes jsme dovezli na pomoc ještě centrálu a sekací kladivo.  V místě ve kterém předpokládáme, že bude nejvhodnější pokračovat je hlinitý sediment místy značně zpevněn vysráženou kalcitovou strukturou a vytváří zde docela houževnatou výpň.  Tato struktura však není naštěstí v celé šířce profilu, ale z levé i pravé strany jsou výplně převážně hlinité. Prozatím zde není zcela jasné, odkud se sem splavilo takové množství hlíny, která tvoří cca půl metru mocnou vrstvu. Pod touto vrstvou je materiál úplně jiný, převážně je tvořen písky s bohatou příměsí bílých zrnek, jejichž původ by mohl být u plžů. V sedimentech jsme nalezli místy ulity zvláštních šneků, zřejmě docela starých a ta bílá zrnka budou patrně rozdrcené ulity. S podobným typem sedimentu jsme se již v této jeskyni setkali. Bylo to při prokopávání dopravního koridoru. Střídáme se opět po padesáti kbelících u kopání. Zvlhčení dráhy hned na začátku bylo pro přesun materiálu dobré, ale během dne by to chtělo ještě párkrát zopakovat, protože tření se po vytažení desítek kýblů vlivem vyschnutí desek zvětšuje. Tím se přesun poněkud zhoršuje. Další z možných variant pro transport  je sestavení a zabudování rumpálu. Je to námět jak usnadnit dopravu materiálu, asi se pokusíme zkonstruovat nějaký prototyp.

Během akce se střídáme celkem třikrát, což napovídá něco o stopadesáti vytěžených kýblech. Na žádného spícího plcha jsme tentokrát nenarazili. Zřejmě jsme je všechny už vzbudili minule.

Během první přestávky nás na pracovišti navtěvuje Honzík Fiala s rodinkou, trošku zplknem o všem možném a pokud budou mít zájem můžou se podílet na naší činnostiv rámci možností i aktivně.

A to je pro dnešek vše.

Hawk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22)Pracovní akce dne 8.5.2009 jeskyně Tomášova

Účast: Hawk, Anife, Jedla, Luky a Johny.

Na poslední chvíli se domlouváme ve čtvrtek na mimořádnou akci ve sváteční pátek.  Všechno jde jako po másle.  Je připraveno "těžní zařízení" na usnadnění vytahování lavorů z Tomášovky. V podstatě je to obyčejný rumpál přizpůsobený pro tuto jeskyni.  Uvidíme jak bude fungovat. K jeskyni dorážíme kolem desáté. Instalace rumpálu je v pohodě. Sedí úplně akorát a to byl vyráběn pouze na základě odhadu. Už se nemůžeme dočkat, až bude provedena funkční zkouška. Nedočkavci spěchají na konec jeskyně, aby naplnili první lavor a ...  Zkouška proběhla parádně. To co jsme dříve museli tahat oběma rukama a ještě navíc docela zabírat se dnes točí docela snadno klikou a lavor je venku coby dup!  Opět technika (byť jaksi předpotopní) pomáhá perfektním způsobem.  Přesun se docela neuvěřitelně zrychluje. Je zde pak docela těžké připravovat "potravu pro naši rychlou přepravu".  Nejsme ale na žádných závodech. Během práce se střídáme na stanovištích jak je zvykem.  Na čelbě se prokousávame sedimenty jak to jde.  Pravá strana je značně zasintrovaná a pro odlomení nějakého hliněného kamene je třeba vynaložit mnohdy značné úsilí. Zítra si vezmeme jako pomocníka bourací techniku. Dnešní postup je docela velký. Na konci našeho pracovního dne je spočítáno 180 vytažených lavorů. Na tuto lokalitu a vzdálenost docela úspěch.Na závěr dne ještě Anifa lovila s fotoaparátem něco pro potěchu oka.

Odjíždíme pro dnešek z krasu, abychom se zase zítra vrátili ...

Cesta je však pro všechny hrůzným zážitkem. Při najíždění do jedné ze zatáček se proti nám vyřítí bílá Felicie a čelnímu nárazu nepomůže ani naše prudké brždění.  Myšlenky každého z nás jsou pronásledovány otázkami... proč jsme se ještě něčím nezdrželi ...

Pak už máme před očima jen chaos, střepy a beznaděj...

Hawk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23)Pracovní akce 9.5.2009 jeskyně Tomášova

Účast: Hawk, Anife, Jedla a Luky

Po té včerejší závěrečné šílenosti se ráno domlouváme, že bude lepší když pojememe raději někam kde jsme rádi, a kde nebudeme neustále myslet na nepříjemnosti. I když všichni bolestně cítíme svou vlastní tělesnou schránku až do morku kostí.

Na pracoviště do Tomášovky dorážíme podstatně později než jindy, ale jsme zde skoro všichni.  S plným nasazením, co dovolují bolavé svaly se pouštíme do práce. Jsou provedeny ještě další drobné úpravy rumpálu, takže jde všechno tahání ještě jednodušeji.  Situace na čelbě se ale spíš zhoršuje.  Přesun k zabudované dráze už vyžaduje dalšího člověka a stav výplní se postupně mění spíše k horšímu.  Zvápenatělých kamenů přibývá, strop uskakuje prudce o metr nahoru, ale celý profil je úplně vypněn. Jediné volné prostůrky jsou chodbičky, vytvořené plchy. Navíc začínáme mít pocit, že se zde o něco hůře dýchá. Opět se střídáme, aby byla únava stejnoměrná.  Dnešní závěrečná bilance je 110 lavorů.

Zpáteční cesta byla tentokrát docela v pohodě.

Hawk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24)Pracovní akce 23.5.2009 jeskyně Tomášova

Účast: Hawk, Anife a Luky

Dnes pouze ve třech, nicméně opět při chuti poprat se s výpněmi jeskyně. Rozdělení v tomto počtu je 2 na čelbu a jeden u rumpálu.Takhle nějak vypadá to zařízení, kterému říkáme rumpál, docela prima pomocník. Obsluhu zvládá jeden člověk a poměrně snadno se dá během zhruba dvou hodin vytáhnout tak 50 lavorů. Záleží jen na těch, kteří ty nádoby plní, jak se jim rychle daří. Rozdělení je dnes následující - chlapi kopat a Anife má pro změnu kliku (tentokrát od rumpálu). Hned na začátku nejdříve čistíme  prostor pod vstupní šachtičkou od kamenů, celkem 15 nádob,  které sem napadaly při rozšiřování průlezu nad dráhou na konci minulé akce a pak teprve lezeme na čelbu. Přesun materiálu od místa kde se kope k přepravnímu koridoru už je docela daleko, takže dnes používáme ještě druhý lavor a na překladišti se musí přesypávat. kromě této komplikace jsou sedimenty u obou boků chodby navíc značně stmeleny, že to místy připomíná téměř slepence a vzhledem k prostoru je nesnadné je rozpojit. Navic jejich struktura postrádá štěpnost a spíš připomíná beton než kámen. Přes veškeré překážky těžíme 50 lavorů a pak dáváme přestávku na posilnění. Po přestávce pokračujeme ještě dalších 46 lavorů. Charakter chodby se opět mění.  Směrem k čelbě se profil zužuje na cca 50cm. Sedimenty mocnosti cca 30cm jsou u stropu kypré hlinité, pod stropem dosti provlhčené, pod nimi je usazen jemný písčitý materiál s hojnými valouny pískovců. Strop neustále ustupuje mírně nahoru a je poměrně členitý.   Na příští akci bude třeba nějaká technika na rozpojování pevných materiálů, aby se upravil pracovní prostor.  Pro dnešek balíme.

Na zpáteční cestě k autu dokumentujeme malou plantáž kvetoucích bylinek - kdo tu bylinku nepoznává, pak její název je "Rulík zlomocný".

Hawk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25)Pracovní akce 30.5.2009

Účast: Hawk,Anife, Luky a Johny

Původní plán zněl na pokračování v Tomášovce, ale navíc bylo do plánu vložena příprava na hospodářskou činnost - uzávěra do nejmenované jeskyně.

Vlastní uzávěra je téměř dokončena, zbývalo jen její odzkoušení přímo v terénu a provedení přípravy na ukotvení. Kdo už nějakou podobnou činnost prováděl, dobře ví, že vyrobit a potom napasovat a usadit uzávěru do křivolakého vchodu není až tak úplně jednoduché. Taky nám to nakonec zabere víc času než bychom očekávali. Ale všechno chce hotl svůj čas.  S prací končíme teprve ve 14.30.  Pak se domlouváme, že už do Tomášovky přesuneme pouze nějaká prkna a pokračovat v jeskyni se dnes už vzhledem k pokročilému času  nebude.  Luky s Johnym odnášejí prkna k Tomášovce a já s Anife jdeme okouknout zdali již nerostou nějaké houby. Houby sice nerostou, zato se pak od kluků dovídáme, že někdo nám prováděl nějaké úpravy před jeskyní, což pokládáme za zlomyslný úmysl "spřátelených jeskyňářů". Kde jsou naházené kameny, které tvořily zátěž rumpálu  a další, prozatím nevíme, protože Luky s Johnym s sebou neměli čelovku, aby zjišťovali, zdali jsou zpět v jeskyni.  Rád bych proto totu cestou všechny upozornil na to, že není moc vhodné rozdmýchávat nějaké další nepokoje.  Protože jak praví přísloví: "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne". Pokud by se podobné naschvály opakovaly, museli bychom přijmou nějaká nepopulární opatření.

Pravý stav věcí budeme vidět tedy až příští týden.

Hawk

 

                                                                 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode